Ruszyła kolejna edycja programu Fun Tech Future

Ruszyła kolejna edycja programu Fun Tech Future

Program Fun Tech Future ma na celu wesprzeć młodzież w budowaniu ścieżki zawodowej, a także stawianiu pierwszych kroków w pracy. Działania skierowane są głównie dla osób w wieku 18-23 lata, które poszukują wsparcia, inspiracji i mentora. Partnerami tej kampanii CSR są w tym roku SEYSSO oraz Sephora.

Udział w programie jest bezpłatny, a w ramach Fun Tech Future można skorzystać z:

  • webinarów motywacyjno-rozwojowych,
  • warsztatów stacjonarnych z ekspertami,
  • e-booków i poradników zawodowych,
  • możliwość udziału w stażach u partnerów projektu

Tego typu programy lub podcasty dedykowane rozwojowi i karierze są obecnie bardzo ważne, by pokazać młodym ludziom różne możliwe ścieżki, którymi mogą podążać. Rozmowy z ekspertami pozwalają zwrócić uwagę na rzeczywiste kwalifikacje niezbędne do podjęcia pracy w konkretnym zawodzie (i podpowiedzieć, w jaki sposób można je osiągnąć), ale też pokazać szerszą perspektywę czy dziedziny, których wcześniej nie brało się pod uwagę. Najważniejsze jednak to zastanowić się, co naprawdę młoda osoba chciałaby robić w życiu i na jakich polach może się fantastycznie spełniać. Obranie właściwego kierunku jest zawsze ważne nim ruszy się w drogę!

Ważne w kontekście szybko zmieniającego się świata, w którym młode osoby będą żyć i pracować przez kolejne dziesiątki lat.

# Społeczny biznes
 reklama