Akcyzowy webinar dla branży kosmetycznej

Akcyzowy webinar dla branży kosmetycznej

13 lutego 2023 r. zaczną obowiązywać nowe regulacje akcyzowe w zakresie wewnątrzwspólnotowego nabycia niektórych wyrobów akcyzowych tzw. e-SAD. Będzie on działał na zasadach podobnych jak e-DD i procedura zawieszenia poboru akcyzy. 

Uczestnicy obrotu będą zobowiązani działać od tego dnia w systemie EMCS PL 2, co wymaga rejestracji w systemie i uzyskania odpowiedniego statusu akcyzowego. To ważna informacja dla tych przedsiębiorstw z branży kosmetycznej, które nabywają wewnątrzwspólnotowo wyroby objęte systemem e-SAD – głównie produkty ropopochodne wykorzystywane w przemyśle kosmetycznym. I tym razem może okazać się, że odpowiednie przygotowanie przedsiębiorców jest kluczem do sukcesu i zachowania ciągłości dostaw wyrobów na nowych zasadach.

Polski Związek Przemysłu Kosmetycznego wspólnie z ekspertami kancelarii Parulski & Wspólnicy Doradcy Podatkowi s.c.  zaprasza na spotkanie, które pozwoli firmom zapoznać się z projektem nowelizacji ustawy akcyzowej i nowymi przepisami dotyczącymi obowiązku składania deklaracji kwartalnych AKC-KZ i AKC-UAKZ. 

Podczas webinaru, który odbędzie się 24 stycznia 2023 r. o godz.11:00 eksperci kancelarii wyjaśnią: 

  • zawiłości ponownie nowelizowanych przepisów, dotyczących identyfikacji, które wyroby należy ujmować w deklaracji,
  • co wspólnego mają mikroinstalacje wytwarzające energię elektryczną z akcyzą – coraz więcej firm – szczególnie zakładów produkcyjnych – posiada instalacje odnawialnych źródeł energii, a nie wszystkie miały dotychczas okazję pochylić się nad tym tematem pod względem akcyzy, 
  • kwestie związane z nabywaniem i zużywaniem olejów opałowych – zdaniem ekspertów to ważny i aktualny wątek, gdy tak wiele firm (również kosmetycznych) poszukuje alternatywnych źródeł grzewczych na wypadek ewentualnych ograniczeń w dostawach gazu ziemnego wykorzystywanego do ogrzewania, a przepisy akcyzowe przewidują zastosowanie obniżonej stawki akcyzy dla olejów grzewczych wykorzystywanych do celów opałowych. Oczywiście zastosowanie tej stawki wymaga spełnienia dodatkowych obowiązków akcyzowych. 

Link do rejestracji: https://akcyza2023.konfeo.com/pl/groups

# Raporty tematyczne
 reklama