Zofia Pinchinat-Witucka, Creamy: ciałopozytywność to życie w zgodzie z samym sobą
Zofia Pinchinat-Witucka, Creamy: ciałopozytywność to życie w zgodzie z samym sobą

Zofia Pinchinat-Witucka, właścicielka Creamy:

Ciałopozytywność jest emanacją trendu, który zaczął się już w XX wieku. Zawiera się w nim próba powrotu do natury, życie w zgodzie z samym sobą, czerpanie z tu i teraz, a także ochrona natury.

Niestety to póki co tylko nurt, a nie już obowiązujący, dostępny dla wszystkich model życia. Jak na wybiegach haute cuture trendy przenikają do wszystkich poziomów mody i stylu życia. Bycie głuchym na trendy, to ustawić się trochę poza boiskiem gry.

W przypadku Creamy ciałopozytywność jest wpisana w naturę i filozofię marki, ale dotyczy też koncepcji produktów. Dlatego nie tylko rozumiemy nurt ciałopozytywność, ale go realizujemy od samego początku.

# Wywiady i opinie
 reklama