Verona Products Professional: liczymy na utrzymanie wzrostu sprzedaży, mimo silnej konkurencyjności rynku i rosnących kosztów
Verona Products Professional: liczymy na utrzymanie wzrostu sprzedaży, mimo silnej konkurencyjności rynku i rosnących kosztów

Andrzej Kozłowski, prezes zarządu Verona Products Professional, w naszej corocznej sondzie "Było, jest, będzie" - edycja  2019/2020:

1. Dla branży to był rok…

Różnorodny. Po raz kolejny obserwowaliśmy wysyp start upów, których jest coraz więcej i które uwypuklają główne trendy rynkowe. To także rok zmieniających się przepisów, rosnących kosztów działalności, alarmu środowiskowego oraz nowoczesnego marketingu, skupionego na nowych technologiach i e-komunikacji.

2. Najważniejsze z perspektywy mojej firmy w 2019 było…

Wdrożenie nowoczesnego systemu ERP, który zautomatyzował kluczowe dla firmy procesy. Unowocześnienie systemu zarządzania zwiększyło naszą wydajność, w efekcie czego udało się zrealizować plany sprzedażowe zakładane na bieżący rok.

3. W 2020 nasze kluczowe cele biznesowe to…

Dalszy rozwój naszych rynków sprzedażowych, równolegle na kilku obszarach. Rok do roku notujemy 20-30% wzrosty sprzedaży. W ramach odbiorców dotychczasowych zamierzamy utrzymać trend ten. Ponadto stawiamy na intensywny rozwój pod kątem nowych odbiorców.

4. Rynkowe trendy, które mocno oddziaływały na rynek kosmetyczny w 2019 to…

Te związane z naturalnością, ekologią i ochroną środowiska. Trendy kosmetyczne świetnie odzwierciedlają tendencje i zachowania społeczne.

Moda na dbanie o siebie, swoje zdrowie i o środowisko wymuszają na producentach określone działania takie jak krótkie, przejrzyste składy oparte o naturalne składniki, które dodatkowo są podane w biodegradowalnych lub recyklingowanych opakowaniach.

Sam produkt musi być też wytworzony zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju,  odpowiednio skomunikowany pod kątem swoich wartości, które są szybko weryfikowane i oceniane przez konsumentów.

5. Przewiduję, że najsilniejszym trendem w 2020 będzie…

Less waste i zero waste. Konsumpcjonizm będzie ulegał ograniczeniu, na koszt jakości produktu, równolegle na kilku obszarach - receptur, procesów produkcyjnych, designu i opakowań.

6. Największe wyzwanie dla branży kosmetycznej to…

Odnalezienie właściwego kierunku rozwoju w dobie silnej konkurencji, globalizacji gospodarczej oraz rosnących kosztów działalności gospodarczej.

7. Sobie i konkurencji na 2020 życzę…

Radzenia sobie z trudnościami i problemami, a także dalszego dynamicznego rozwoju. Polska branża kosmetyczna jest coraz bardziej zauważalna i znacząca na arenie międzynarodowej. To pozytywnie nakręca do podejmowania nowych działań. Przy zachowaniu dystansu do siebie i świata, na pewno uda się osiągnąć wszystkie założone cele.

# Wywiady i opinie
reklama