Luba: stawiamy czoła tej trudnej sytuacji, mając na uwadze, że bezpieczeństwo jest najważniejsze
Luba: stawiamy czoła tej trudnej sytuacji, mając na uwadze, że bezpieczeństwo jest najważniejsze

Sytuacja zagrożenia epidemicznego jest wyjątkowym wyzwaniem dla wszystkich producentów. Pytamy o to, jakie procedury obowiązują firmy w tym szczególnym czasie. 

Mówi: Maria Szymańska, prezes zarządu Luba Sp.z o.o

W tej trudnej sytuacji stosujemy się do wytycznych rządowych i oficjalnych komunikatów. Nie ulegamy panice tylko wdrażamy konkretne procedury mające zapewnić jak najwyższe bezpieczeństwo naszym pracownikom oraz wysoką jakość produktów. Z zachowaniem tych zasad staramy się normalnie funkcjonować.

Ze względu na to, że jesteśmy producentem chusteczek i ściereczek nawilżanych mamy w wymiarze ogólnym wysokie standardy bezpieczeństwa. Oprócz standardowych zasad Dobrej Praktyki Produkcji (GMP) i związanych z tym wymagań dotyczących higieny pracowników i osób z zewnątrz posiadamy również certyfikat BRC CP.  

Z tego względu nasze procedury są bardzo restrykcyjne i dzięki temu dbałość o bezpieczeństwo jest naszym priorytetem na co dzień. Mamy więc szeroki wachlarz zasad i nawyków dotyczących jakości jak i higieny pracy na obszarze produkcji, laboratorium czy magazynu.

W obliczu COVID-19 w pierwszej kolejności wprowadziliśmy najbardziej fundamentalne zasady tj. badanie temperatury ciała naszych pracowników oraz dezynfekcję dłoni przy wejściu na teren zakładu.

Od razu pytamy o samopoczucie, kontakty z osobami mającymi potencjalne objawy i jeśli jest taka potrzeba reagujemy. Rozwiesiliśmy komunikaty dotyczące koronawirusa i zasad prewencyjnych, anulowaliśmy spotkania biznesowe, udział w szkoleniach i wydarzeniach branżowych. Wprowadziliśmy pracę zdalną dla osób, które mogą taką wykonywać, zakaz wpuszczania osób z zewnątrz na teren firmy (np. kurierzy zostawiają przesyłki w wyznaczonym miejscu, żeby nie narażać pracowników sekretariatu) oraz regularnie dezynfekujemy klamki i inne newralgiczne  miejsca.

Oprócz tego, regularnie dostarczamy pracownikom bieżące informacje na temat koronawirusa. Są to zarówno skrótowe infografiki jak również oficjalne komunikaty podawane przez NFZ czy Główny Inspektorat Sanitarny.

Stawiamy na sprawdzone oraz oficjalne informacje, które mają edukować i poszerzać wiedzę na temat zasad postępowania z koronawirusem. Przygotowaliśmy ulotkę informacyjną dla pracowników i ich rodzin na temat zasad prewencji, zachowania po przyjściu z pracy i reagowania w przypadku objawów.

Jako, że produkujemy między innymi chusteczki antybakteryjne i mamy  ogromną ilość zleceń, bardzo ważna jest w tym szczególnym okresie dbałość o dobrą organizację pracy, ale również o to, żeby nasi pracownicy czuli się bezpiecznie.

Razem stawiamy czoła tej trudnej sytuacji mając na uwadze, że bezpieczeństwo jest najważniejsze i dbając o swoje zdrowie dbamy też o zdrowie innych.

# Wywiady i opinie
reklama