Luba: producent musi mierzyć się z wysokimi oczekiwaniami konsumentów i dynamicznie zmieniającymi się regulacjami
Luba: producent musi mierzyć się z wysokimi oczekiwaniami konsumentów i dynamicznie zmieniającymi się regulacjami

Andrzej Filipek, dyrektor generalny firmy Luba, w naszej corocznej sondzie "Było, jest będzie", edycja 2019/2020:

1. Dla branży to był rok…

Dla branży nawilżanych chusteczek rok 2019 był rokiem ze stabilnie rozwijającą się sprzedażą ukierunkowaną na rozwój marek własnych oraz rosnącym trendem ekologicznym.

2. Najważniejsze z perspektywy mojej firmy w 2019 było…

Był to rok budowania brandu i dystrybucji dla marki Luba oraz poszukiwania nowych konceptów marketingowych oraz rozwiązań technologicznych.

3. Rynkowe trendy, które mocno oddziaływały na rynek kosmetyczny w 2019 to…

Duży nacisk w swoich działaniach położyliśmy na ekologię, która w naszej ocenie stała się zdecydowanie najsilniejszym trendem, który zdominował mijający rok.

4. Przewiduję, że najsilniejszym trendem w 2020 będzie…

Jesteśmy przekonani, że w przyszłym roku trend naturalności i ekologii będzie jeszcze bardziej wyraźny.

5. Największe wyzwanie dla branży kosmetycznej to…

Dla branży nawilżanych chusteczek największym wyzwaniem będzie dostosowanie się do oczekiwań konsumentów oraz wypracowanie rozwiązań odpowiadających bardzo dynamicznie zmieniającym się wymogom prawnych i technologicznym w tym obszarze.

6. Sobie i konkurencji na 2020 życzę…

Sprawnego unormowania wszelkich regulacji, co wszystkim nam przyniesie większą stabilizację i umożliwi większą koncentrację na pozostałych aspektach biznesu.      

# Wywiady i opinie
 reklama