Fabryka Oceanic z podwyższonymi standardami bezpieczeństwa w związku z COVID-20
Fabryka Oceanic z podwyższonymi standardami bezpieczeństwa w związku z COVID-20

Sytuacja zagrożenia epidemicznego jest wyjątkowym wyzwaniem dla wszystkich producentów. Pytamy o to, jakie procedury obowiązują w wiodących polskich firmach kosmetycznych.

Mówi Katarzyna Grużewska, kierownik laboratorium badawczo-wdrożeniowego Oceanic.

Fabryka Oceanic spełnia standard czystości zgodny z GMP (ang. Good Manufacturing Practice) farmaceutycznym, w związku z czym reżim higieny zawsze był na bardzo wysokim poziomie. W związku z pandemią koronawirusa zostały wdrożone dodatkowe procedury, które zaostrzają te standardy, zgodnie z zaleceniami władz.

Od ubiegłego tygodnia decyzją prezesa i dyrektora fabryki zostały wdrożone procedury kontroli pracowników polegające m.in. na badaniu temperatury. Pracownicy fabryki przeszli także szkolenie z zakresu postępowania i objawów zachorowania.

Wdrożone zostały bardzo rygorystyczne zalecenia sanitarne opracowane przez sztab kryzysowy fabryki Oceanic, składający się między innymi z ekspertów z zakresu mikrobiologii przemysłowej i farmacji.

Ponadto wszystkie oddziały firmy zostały wyposażone w odpowiednie środki dezynfekujące, zwiększono częstotliwość czyszczenia przestrzeni wspólnych stosownymi środkami oraz zamieszczono instrukcje odnośnie przestrzegania podstawowych zasad higieny osobistej tj. mycia i dezynfekcji rąk.

Został wprowadzony zakaz zwiedzania fabryki oraz do minimum ograniczono liczbę gości (m.in. serwisanci, przedstawiciele innych firm).
 

# Wywiady i opinie
reklama