Bandi: chcemy sukcesywnie rozwijać amerykańską część biznesu, ale także promować dobry wizerunek firmy i marki w Polsce
Bandi: chcemy sukcesywnie rozwijać amerykańską część biznesu, ale także promować dobry wizerunek firmy i marki w Polsce

Joanna Draniak-Kicińska, prezes zarządu Bandi Cosmetics, w naszej corocznej sondzie "Było, jest, będzie" - edycja  2019/2020:

1. Dla branży to był rok…   

Rosnącej świadomości odpowiedzialności za środowisko naturalne. Ten pozytywny trend obejmuje już cały przemysł kosmetyczny - od surowców, przez opakowania, produkcje, aż do sposobów dystrybucji i komunikacji marketingowej z konsumentami. Na każdym z tych pól rozwijają się i uwidaczniają rozwiązania oraz pomysły pro-ekologiczne, wzmacniające harmonijne i zrównoważone korzystanie z dobrodziejstw natury.

2. Najważniejsze z perspektywy mojej firmy w 2019 było:

Uruchomienie oddziału BANDI w Stanach Zjednoczonych. Absolutne podstawy już zrobione, a przed nami dużo ciężkiej, organicznej pracy.

Mamy bardzo dużo optymizmu i zapału. Perspektywy rozwoju są wspaniałe, ale wyzwania stawiane przez tutejszy rynek im dorównują, co sprawia, że to jest projekt bardzo wymagający i absorbujący.

3. W 2020 nasze kluczowe cele biznesowe to…

Wzmocnić nasz raczkujący biznes w USA, a w Polsce dotrzeć do szerszej grupy konsumentów nie tylko z wiedzą o naszej ofercie i wprowadzanych nowościach, ale także z prezentacją Bandi jako firmy zaangażowanej i wrażliwej, starającej się wspierać i tworzącej własne inicjatywy, społecznie pożyteczne. Na biznesie życie naszej firmy się nie kończy i jest to nasz wewnętrzny, umacniający się trend.

4. Rynkowe trendy, które mocno oddziaływały na rynek kosmetyczny w 2019 to…

To te, które oddziaływały naturalnie, z organiczną wytrwałością, wymuszając zrównoważony rozwój: )

5. Przewiduję, że najsilniejszym trendem w 2020 będzie…

Kolejne rok upłynie jeszcze pod znakiem powrotu do natury w zakresie poszukiwanych składników aktywnych oraz odpowiedzialnego korzystania z zasobów naturalnych.

Jednym z efektów, jakiego się spodziewam będzie narastający trend nadzwyczaj świadomego, merytorycznego wyboru produktów przez konsumentów, gdzie jednym z kryteriów oceny stanie się polityka środowiskowa producenta.

6. Największe wyzwanie dla branży kosmetycznej to…

Z jednej strony będą to oczywiście wyzwania stawiane przez właśnie przez rosnącą świadomość ekologiczną konsumentów, a drugiej - jako reakcja rynku - ogromnie dynamiczny rozwój segmentu nowych, niezależnych marek.

7. Sobie i konkurencji na 2020 życzę…

Radości z pracy i chwil odpoczynku!

# Wywiady i opinie
 reklama