Covid-19 uderza w gospodarkę - analiza Euromonitor International
Covid-19 uderza w gospodarkę - analiza Euromonitor International

Rynek już został zainfekowany Covid-19. Nad firmami unoszą się czarne chmury - od tych najgroźniejszych, które skutkować będą bankructwami, po nieco mniej dtokliwe, które skończą się "tylko" czasową zapaścią i koniecznością zwolnień pracowników.

Nikt dziś nie czuje się bezpieczny. Różnie też jest oceniana pomoc ze strony państw - najczęściej jednak z perspektywy przedsiębiorców to, co przedstawiają ich rządy, to wciąż za mało, by zapewnić jako taką stabilność w niepewnych czasach.

Poniżej publikujemy tłumaczenie artykułu autorstwa Daniela Solomon'a, Eurominitor International.

>>Rozwój epidemii koronawirusa (COVID-19) w marcu 2020 r. radykalnie zmienił światowe perspektywy gospodarcze. Pod koniec marca Euromonitor International obniżył swoją wyjściową prognozę globalnego wzrostu realnego PKB w 2020 r. do 0,5-1,8% (w porównaniu z prognozą 2,6-3,4% na koniec stycznia).

Chińska prognoza realnego wzrostu PKB została obniżona do zaledwie 2% w 2020 r., przy czym oczekuje się, że Stany Zjednoczone wykażą zerowy wzrost przez cały rok. Oprócz aktualizacji prognozy wyjściowej wprowadziliśmy trzy niekorzystne globalne scenariusze, aby uchwycić główne ryzyko spadku gospodarki związane z pandemią COVID-19.

Prognozy bazowe zakładają, że ścisłe dystansowanie społeczne skutecznie spłaszczy krzywą częstości infekcji w ciągu 1-2 kwartałów, przy częstości infekcji poniżej 10% w kluczowych gospodarkach i śmiertelności przypadków średnio poniżej 1% (biorąc pod uwagę dużą liczbę łagodnych lub bezobjawowe infekcji).

Oprócz wyzwań zdrowotnych i medycznych pandemia powoduje poważne obciążenia finansowe w wielu sektorach gospodarki, ponieważ firmy zmuszone są do zamykania się, a pracownicy tracą pracę.

Uderzenie w przychody przedsiębiorstw i dochody gospodarstw domowych może przekształcić kryzys zdrowotny i tymczasowe cięcia działalności gospodarczej w długoterminowy kryzys finansowy.

Rządy w gospodarkach rozwiniętych zareagowały na pandemię COVID-19, stosując niespotykane dotąd bodźce fiskalne i kredytowe. Prognoza bazowa zakłada, że ​​środki te są wystarczające, aby uniknąć masowych likwidacji przedsiębiorstw i strat w dochodach pracowników. W rezultacie gospodarka powinna odbić się stosunkowo szybko po złagodzeniu środków dystansowania społecznego.

Jednak poziom niepewności wokół prognoz podstawowych jest obecnie niespotykany w ciągu ostatnich 30 lat.

Istnieje epidemiologiczna niepewność co do rozprzestrzeniania się COVID-19 i jego śmiertelności, a także długości rygorystycznych środków społecznego dystansowania w celu spowolnienia jego rozprzestrzeniania się. Istnieje niepewność ekonomiczna co do zdolności środków rządowych i bodźców fiskalnych do przeciwdziałania negatywnym skutkom wzmocnienia finansowego.

Aby uwzględnić tę całą niepewność, wprowadziliśmy trzy niekorzystne scenariusze ekonomiczne dotyczące COVID-19, od umiarkowanej recesji do scenariusza kryzysu gospodarczego. Pod koniec marca przyporządkowaliśmy prognozę bazową w tym środowisku około 45% prawdopodobieństwa, z kolejnym 45% prawdopodobieństwem dla alternatywnych scenariuszy negatywnych (z 10% prawdopodobieństwem w przypadku scenariusza wzrostowego lepszego niż oczekiwano globalnego ożywienia po pandemii). W tych scenariuszach niekorzystnego ryzyka globalny wzrost PKB w 2020 r. wynosi od 0,5% do -7,5%.

Daniel Solomon, Senior Economist Euromonitor International<<

COVID-19 Scenario Probabilities and Assumptions

 
Źródło publikacji: Euromonitor International
fot. Pixabay
# Raporty tematyczne
 reklama