PAIH podsumowuje program BRAND
PAIH podsumowuje program BRAND

Przygotowanie stoisk narodowych na blisko 90 wydarzeniach targowych i organizacja kilkunastu przyjazdowych misji gospodarczych – tak przez dwa lata Polska Agencja Inwestycji i Handlu (PAIH) realizowała Branżowe Programy Promocji Brand.

Doświadczenie w popularyzacji polskiej marki za granicą Agencja wykorzystała powołując w Centrali zespół ekspertów branżowych. To doświadczeni pracownicy, którzy w ciągu ostatnich 2 lat aktywnie pracowali z przedsiębiorcami z kluczowych sektorów gospodarki przy działaniach popularyzujących polskie branże za granicą. Są odpowiedzialni za wsparcie przedsiębiorców w doradztwie eksportowym  i nawiązywanie relacji z polskimi i zagranicznymi uczestnikami rynku, m.in. partnerami handlowymi, dystrybutorami, organizacjami branżowymi, mediami, instytucjami wsparcia biznesu.

Polska Agencja Inwestycji i Handlu zrealizowała ponad dwuletni program wsparcia eksportu małych i średnich przedsiębiorstw w dziewięciu sektorach: biotechnologii i farmaceutyki, budowy i wykańczania budowli, części samochodowych i lotniczych, jachtów i łodzi, kosmetyków, maszyn i urządzeń, mebli, mody polskiej oraz sprzętu medycznego.

Działania dotyczyły organizacji stoisk promocyjno-informacyjnych na 86 zagranicznych imprezach targowych w 25 krajach i 13 misji przyjazdowych oraz realizowania szeregu działań o charakterze PR i networkingowym. PAIH sfinansowała je ze środków Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

- To była promocja przez budowanie relacji. Udało nam się nawiązać silne relacje z organizacjami branżowymi i partnerami zagranicznymi. Pokazywaliśmy światu wszystko to, co w rodzimych produktach, usługach i technologiach jest najlepsze. Staliśmy się partnerem polskich firm w budowie marki narodowej – mówi Robert Zawadzki z PAIH. Realizacja dziewięciu Branżowych Programów Promocji umożliwiła PAIH wzmocnienie kompetencji w zakresie wsparcia przedsiębiorców w konkretnych sektorach. Efektem jest powołanie przez Agencję Centrum Ekspertów Branżowych, odpowiedzialnych za bezpośrednią obsługę firm zainteresowanych ekspansją zagraniczną.

W opinii przedstawicieli PAIH efekty Branżowych Programów Promocji nie mogą być ocenianie w postaci bezpośredniego wzrostu eksportu. Zbyt wiele czynników ekonomicznych decyduje o tym, jak zmienia się wymiana handlowa.

Branżowe Programy Promocji to jak sama nazwa wskazuje szereg działań promocyjnych, wizerunkowych i networkingowych. Można oceniać jakość zrealizowanych działań i skuteczność nawiązanych relacji z partnerami zagranicznymi, polskimi firmami i organizacjami branżowymi.

– Przedsiębiorców, którzy chcą postawić swój pierwszy krok poza granicami Polski, wspieramy na wielu płaszczyznach. Przeprowadzamy analizę potencjału eksportowego, pomagamy przy opracowaniu strategii ekspansji, czy znalezieniu partnerów biznesowych, organizujemy sesje B2B oraz misje biznesowe. We współpracy z zagranicznymi biurami handlowymi tworzymy efektywny ekosystem wsparcia dla rozwoju polskich firm. Uzupełnimy go poprzez silny zespół ekspertów branżowych w warszawskiej centrali – wyjaśnia Grzegorz Słomkowski, członek zarządu PAIH.

Misją Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu (PAIH) jest zwiększenie napływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych do kraju oraz zasięgu i dynamiki umiędzynarodowienia polskich przedsiębiorstw. Działamy zarówno w Polsce, jak i poprzez Zagraniczne Biura Handlowe (ZBH) na całym świecie.

# Eksport
 reklama