Go to Brand 2020 - 300 mln do podziału. Firmy z mazowieckiego wykluczone z programu
Go to Brand 2020 - 300 mln do podziału. Firmy z mazowieckiego wykluczone z programu

Rusza kolejny nabór do przyznania środków w ramach programu Go to Brand. Już po raz szósty przedsiębiorcy z sektora MŚP będą mogli zdostać dofinansowanie na promowanie marek produktowych, które mają szansę zyskać rozpoznawalność na rynkach zagranicznych.

Ponownie w programie w ramach pomocy publicznej uwzględnia się przede wszystkim wydatki związane z targami i misjami gospodarczymi oraz usługami doradczymi.

- Polska gospodarka – mimo niewielkiego spowolnienia – ciągle ma się bardzo dobrze. Naszą pozycję lidera wzrostu potwierdzają kolejne ratingi i prognozy tak renomowanych instytucji, jak OECD czy Bank Światowy. Czas na to, aby nasze firmy w pełni wykorzystały potencjał wizerunkowy tego polskiego cudu gospodarczego. Dlatego zachęcam Państwa do udziału w konkursie Go to Brand. Może on Wam pomóc w wykreowaniu marki produktów i usług na rynkach zagranicznych, z której na pewno warto skorzystać – zachęca do udziału w konkursie przedsiębiorców z sektora MŚP minister rozwoju Jadwiga Emilewicz. Ta zachęta nie obejmuje jednak wszystkich. Z udziału w programie wykluczone są firmy z województwa mazowieckiego.

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu należy złożyć wyłącznie w wersji elektronicznej za pośrednictwem Generatora Wniosków udostępnionego za pośrednictwem strony internetowej PARP (link do Generatora Wniosków będzie aktywny od 11 lutego 2020 r. w terminie od 11 lutego 2020 r. do 11 maca 2020 r. - w ostatnim dniu naboru do godz. 16:00:00).

Rodzaje projektów podlegających dofinansowaniu

W komunikacie PARP czytamy, że w dofinansowanie mogą otrzymać przedsiębiorcy realizujący projekty dotyczące uczestnictwa w działaniach promocyjnych przewidzianych w branżowych programach promocji, w celu promowania marek produktowych (wyrobów/usług), które mają szansę stać się markami rozpoznawalnymi na rynkach zagranicznych oraz promowania Marki Polskiej Gospodarki.

Rodzaje podmiotów mogących ubiegać się o dofinansowanie

O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się wyłącznie podmioty spełniające kryteria mikroprzedsiębiorcy, małego lub średniego przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru, przy czym lokalizacja projektu zgłoszonego w konkursie znajduje się w regionie słabiej rozwiniętym, tj. w województwie innym niż mazowieckie.

Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów wynosi 300 mln zł. Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu wynosi 1 mln zł.

W przypadku wyboru przez wnioskodawcę formy dofinansowania w postaci pomocy publicznej na sfinansowanie kosztów wynajmu, budowy i obsługi stoiska wystawowego - do 50% wartości kosztów kwalifikowalnych. Natomiast w przypadku wyboru przez wnioskodawcę formy dofinansowania w postaci tylko pomocy de minimis w zakresie kosztów projektu: - do 60% - dla średniego przedsiębiorcy; - do 75% - dla małego przedsiębiorcy; - do 85% - dla mikroprzedsiębiorcy.

Rodzaje kosztów kwalifikujących się do dofinansowania:

  1. Koszty wynajmu, budowy i obsługi stoiska wystawowego podczas uczestnictwa MŚP w danych targach lub danej wystawie (pomoc publiczna),
  2. Koszty usługi doradczej dotyczącej umiędzynarodowienia przedsiębiorcy,
  3. Koszty podróży służbowych pracowników przedsiębiorcy uczestniczącego w targach, misjach gospodarczych lub programie wspierającym rozwój na rynkach zagranicznych w zakresie i według stawek określonych w przepisach w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju,
  4. Koszty transportu i ubezpieczenia osób i eksponatów w związku z udziałem w targach i misjach gospodarczych,
  5. Koszty rezerwacji miejsca wystawowego na targach, opłaty rejestracyjnej za udział w targach oraz wpisu do katalogu targowego,
  6. Koszty organizacji stoiska wystawowego na targach lub wystawie (pomoc de minimis),
  7. Koszty reklamy w mediach targowych,
  8. Koszty udziału w seminariach, kongresach i konferencjach,
  9. Koszty organizacji pokazów, prezentacji i degustacji produktów w zakresie promocji marki produktowej,
  10. Koszty informacyjno-promocyjne projektu.

W ramach kwalifikowalnych w zakresie pomocy de minimis znalazły się wydatki związane z zagraniczną reklamą prasową, internetową, przygotowania obcojęzycznej strony internetowej lub obcojęzycznego modułu do istniejącej strony oraz przygotowania i prowadzenia działań informacyjno-promocyjnych na wyszukiwarkach internetowych i portalach społecznościowych.

Szczegółowe informacje na temat kosztów oraz działań promocyjnych podlegających dofinansowaniu znajdują się w Regulaminie konkursu, w szczególności w § 5 i §6.

Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu wynosi 80 dni od dnia zamknięcia naboru wniosków o dofinansowanie.

# Eksport
 reklama

OFERTY PRACY

Sprawdź i aplikuj!

Hagi Cosmetics - Główny Technolog Produkcji Kosmetyków Profil - Technolog kosmetyków Resibo - Specjalista ds. sprzedaży eksportowej Abriga - specjalista ds. marketingu – opiekun marek z segmentu beauty Uroda Polska - Technolog Produkcji Equalan Pharma - Product Manager Indigo - Koordynator ds. wdrożeń produktów Nivea - Brand Manger Orientana - Specjalista e-commerce ds. platform międzynarodowych Prouve - Prawnik Drogerie Natura - Category Manager Fragrance Oferta pracy: Sourcing Agent - Warszawa Oferta pracy: Pracownik działu zakupów - Tulea Oferta pracy: Specjalista ds. Zakupów - Laboratorium Kosmetyczne Farmona Oferta pracy: Specjalista ds. Sprzedaży - Bielenda Kosmetyki Naturalne Product Manager - Laboratorium Kosmetyczne Dr Irena Eris Brand Manager - Mollon Cosmetics Brand Marketing Manager - Luba Przedstawiciel Kosmetyczny - EMPIRE Pharma Oferta pracy: Biotechnolog/Technolog Produkcji Kosmetyków Oferta pracy: Kontigo - Analityk w Dziale Marketingu Oferta pracy: Indigo - Młodszy Specjalista ds. Sprzedaży Oferta pracy: Aroma Trend: Export Manager Socopol: Laborant (mikrobiolog) Pharmacy Laboratoris - Asystent ds. Dokumentacji w dziale Badań i Rozwoju Category Manager - dermokosmetyki Oferta pracy: Arkana - Wdrożeniowiec Laboratorium Kosmetyczne AVA - Technolog produktów kosmetycznych - kosmetyka biała Cetes Cosmetics - Technik Mikrobiolog Cosmo Group - Beauty Consultant Oferta pracy: Niezależny Manager Sprzedaży Oferta pracy: Dax Cosmetics/Brand Manager