Eksporterze odwiedź portal Access2Markets
Eksporterze odwiedź portal Access2Markets

Komisja Europejska uruchomiła portal, w którym przedsiębiorcy mogą znaleźć praktyczne informacje dotyczące dostępu do rynków pozaunijnych (w tym także barier dla UE w handlu z krajami trzecimi) oraz warunków importu do poszczególnych krajów UE.

Portal nazywa się Access2Markets i można znaleźć go pod poniższym linkiem: https://trade.ec.europa.eu/access-to-markets/en/content

 Atuty tej bazy, do której dostęp jest powszechny i bezpłatny to, min.:

- dostępne w jednym miejscu informacje na temat warunków eksportu do krajów poza UE oraz importu do UE (formalności, procedury w handlu)
- zawarte i opisane umowy FTA (Free Trade Agreements) między UE a krajami trzecimi
- szczegółowo opisane reguły pochodzenia w tych umowach; we własnym zakresie można będzie ocenić czy dany produkt w eksporcie może otrzymać preferencyjne pochodzenie w kraju pozaunijnym (narzędzie ROSA)
- wykaz barier w handlu i inwestycjach w krajach pozaunijnych
- trade assistant: krok po kroku ma informować o procedurach w dostępie do krajów trzecich dla podmiotów dopiero rozpoczynających eksport/import.
- dodatkowe zakładki dotyczące inwestycji i usług
- tłumaczenie informacji z tej bazy na języki krajów UE, w tym na polski
- możliwość użycia aplikacji Access2Markets na telefonie komórkowym
- zakładka dotycząca narzędzi wsparcia na poziomie UE dla małych i średnich przedsiębiorstw

fot. unsplash.com
# Eksport
 reklama