Niels Westerbye Juhl i Beata Iwanienko o zrównoważonym rozwoju LOréal
Niels Westerbye Juhl i Beata Iwanienko o zrównoważonym rozwoju L'Oréal

W ramach programu zrównoważonego rozwoju „Sharing Beauty With All” rozpoczętego w 2013 r., Grupa L’Oréal wyznaczyła sobie szereg wymiernych zobowiązań, które chce wdrożyć do roku 2020. Obejmują one cały łańcuch wartości Grupy – począwszy od opracowania produktu po jego dystrybucję, łącznie z procesem produkcji oraz pozyskiwaniem surowców.

"Mając świadomość wyzwań i zagrożeń środowiskowych oraz społecznych popartych alarmującymi danymi, idziemy krok dalej w stronę bardziej ekologicznego, odpowiedzialnego i integrującego modelu rozwoju gospodarczego.

Od 2014 r. L’Oréal regularnie infor­muje o postępach w odniesieniu do każdego celu w zakresie zrównowa­żonego rozwoju, które weryfikowane są przez zespół niezależnych eks­pertów. Jesteśmy dumni z tego, co udało nam się do tej pory osiągnąć, biorąc pod uwagę globalne wyzwa­nia, jak na przykład te związane z za­nieczyszczeniem powietrza.

W 2018 r. Grupa L’Oréal zmniejszyła emisję dwutlenku węgla w swoich fabrykach i centrach dystrybucyjnych o 77 proc. (w wartościach absolut­nych, w porównaniu do poziomu bazowego z 2005 r.) przy globalnym wzroście produkcji o 38 proc. Kiedy podejmowaliśmy się tego wyzwania w 2013 r., jako cel przyjęliśmy reduk­cję o 60 proc.

Grupa L’Oréal stale po­dejmuje nowe zobowiązania. Jedną z kolejnych kluczowych ambicji klimatycznych firmy jest, by do 2025 r. wszystkie jej placówki produkcyjne, administracyjne i badawcze stały się całkowicie neutralne pod względem emisji dwutlenku węgla.

W pierwszej poło­wie 2020 r. uruchomi­my Stację Recyklingu Wody w fabryce L’Oréal Warsaw Plant, naszej kluczowej inwestycji w ramach strategii zrównoważonego roz­woju, o wartości 4 mln euro."


Wstęp do raportu "Sharing Beauty With All. Zaangażowanie L'Oréal w zrównoważony rozwój"; Niels Westerbye Juhl, Dyrektor Generalny L’Oréal Polska i Kraje Bałtyckie oraz Beata Iwanienko, Dyrektor ds. Naukowych, Legislacyjnych i Public Affairs L’Oréal Polska i Kraje Bałtyckie

Cały raport można pobrać, klikając w ten link.

# Cytat tygodnia
 reklama