Jaki rodzaj promocji przyciąga klientów?
Jaki rodzaj promocji przyciąga klientów?

Polacy są cenocentryczni, wciąż. Obniżona cena w promocji danego artykułu zwiększa zainteresowanie jego zakupem. Zwracamy wciąż uwagę na promocje, ale nie wszystkie są dla nas jednakowo ważne.

O ile zainteresowanie obniżką ceny produktu czy usługi się umacnia, o tyle formy promocji wymagające większego zaangażowania konsumenta, jego działania, słabnie, zwłaszcza w sytuacjach, kiedy korzyść nie jest jednoznaczna i gwarantowana.

Konsumenci coraz rzadziej korzystają z promocji, w ramach której otrzymują gratisowo inny produkt lub usługę. Część klientów stara się mieć na uwadze to, by korzystanie z promocji nie prowadziło do kupowania rzeczy, których nie potrzebują. Niemal o połowę spadł udział respondentów w promocjach powiązanych z akcjami charytatywnymi. Ma to pewne uzasadnienie. Konsumenci nie chcą, by to oni de facto sponsorowali działania charytatywne producentów.

Głównym źródłem informacji na temat promocji pozostają gazetki reklamowe sklepów. Wśród pięciu najważniejszych źródeł wzrost w porównaniu z ubiegłym rokiem odnotował tylko "regał sklepowy" (46% vs. 42%). Może to oznaczać, że klienci rzadziej niż dotychczas poszukują wcześniej informacji o promocjach, a częściej sprawdzają dostępne promocje na miejscu w sklepie. Na zainteresowaniu i zainspirowaniu tracą niestety reklama telewizyjna, internet i ulotki.

Z wypowiedzi konsumentów na temat promocji i przyczyn, dla których rezygnują z korzystania z nich wynika, że polski konsument jest coraz bardziej świadomy i wyedukowany, zauważa, że korzystanie z promocji nie zawsze mu się opłaca, nie kupuje produktów, których nie potrzebuje lub których nie zdąży wykorzystać przed upływem terminu ważności.

Odsetek osób, które miały negatywne doświadczenia z promocjami utrzymuje się na poziomie 10%, a najczęściej wskazywane przez konsumentów problemy to: zawyżanie ceny przed wprowadzeniem promocji, produkty przeterminowane lub wadliwe, niewywiązywanie się organizatorów promocji ze zobowiązań oraz niejasne zasady promocji.

Badanie "Monitor Promocji 2016" zostało zrealizowane przez ARC Rynek i Opinia w dniach 10-17 października 2016 r., techniką CAWI (ankiety online na epanel.pl), na reprezentatywnej miejskiej próbie pełnoletnich osób, które skorzystały z przynajmniej jednej promocji w ciągu ostatnich 12 miesięcy, N=1002. Badaniem objęte zostały m.in. 22 różne typy promocji i akcje centrów handlowych.

# Badania rynkowe
reklama