Zakupowych inspiracji szukamy w sieci
Zakupowych inspiracji szukamy w sieci

Z danych Izby Gospodarki Elektronicznej wynika, że 32 proc. internautów w Polsce kupuje produkty poprzez media społecznościowe, ponad 60 proc. użytkowników dzieli się informacjami o zakupach, a 31 proc. oczekuje od marek obecnych w social media inspiracji zakupowych.

Według raportu  Izby Gospodarki Elektronicznej „Lubię to czy kupuję to” 84 proc. badanych ma konto w serwisie społecznościowym, przy czym z platform tego typu korzysta większy odsetek kobiet niż mężczyzn. Posiadanie profilu w social media deklarują najczęściej ludzie młodzi w wieku od 15 do 24 lat.

Polscy internauci najczęściej używają mediów społecznościowych kilka razy dziennie (24 proc.), 19 proc. robi to kilka razy w tygodniu. Stosunkowo wysoki odsetek respondentów (15 proc.) deklaruje, że korzysta z serwisów social media praktycznie bez przerwy, a urządzeniami wykorzystywanymi do obsługi platform społecznościowych są najczęściej laptop (68 proc.) oraz smartfon (66 proc.).

Różne marki w social media „lajkuje” 43 proc. użytkowników. Nieco częściej robią to kobiety niż mężczyźni i młodsi konsumenci. Skłonność do lubienia i śledzenia marek w serwisach społecznościowych jest tym większa, im młodsza grupa wiekowa. Jak wskazuje sondaż nawet osoby które deklarują, że nie „zalajkowały” jeszcze żadnej marki w social media, także śledzą marki w mediach społecznościowych, i to dość aktywnie. Wśród wszystkich użytkowników social media odsetek osób śledzących aktywnie marki to 61 proc., natomiast wśród osób, które wskazały, że „zalajkowały” jakąś markę aż 80 proc.

Badani przyznają, że „lubią” marki w mediach spolecznościowych z różnych powodów. Średnio Polacy wymieniają zwykle dwie przyczyny i jest to najczęściej chęć dowiedzenia się, co kupić (25 proc. wskazań), chęć otrzymywania informacji o nowościach (23 proc.) i śledzenia ciekawych działań ulubionej marki, np. eventów czy konkursów (22 proc.). Na bezpośredni kontakt z marką stawia 21 proc. badanych.

Motywy, którymi kierują się kobiety i mężczyźni, „polubiając” marki w mediach społecznościowych są w dużym stopniu odmienne. Dla mężczyzn najważniejsze okazały się okołosprzedażowe działania marek jak konkursy i eventy (34 proc.), ale też to panowie mają wyższe wskazania na odpowiedź „chcę wiedzieć co kupić” (27 proc.). Polki doceniają natomiast najbardziej bezpośredni kontakt z marką (26 proc.), informacje o nowościach (21 proc.), a także bezpośrednie wskazówki co kupić (19 proc.).

# Badania rynkowe
reklama