Zadowolony jak Polak - nasze nastroje konsumenckie w górę
Zadowolony jak Polak - nasze nastroje konsumenckie w górę

Dla rynku konsumenckiego rok 2016 okazał się bardzo korzystny. Nastąpił wzrost sprzedaży kategorii FMCG, a rosnący optymizm Polaków w odniesieniu do sytuacji finansowej i skłonności wydawania pieniędzy oraz bardzo dobre odczucia w zakresie perspektyw na rynku pracy wpływają na obraz zadowolonego polskiego konsumenta. Wyniki raportu Nielsena za 2016 rok i okres styczeń-kwiecień 2017 potwierdzają mocną pozycję polskiego rynku FMCG w Europie.

Na tle krajów europejskich polskie wskaźniki zarówno w zakresie indeksu zadowolenia konsumentów, jak i sprzedaży w kategorii FMCG, od dłuższego czasu wypadają bardzo dobrze. Rekordowe wyniki z 2016 r. znajdują kontynuację w pierwszych miesiącach 2017 r. W ujęciu rok do roku sektor FMCG odnotował za okres styczeń-kwiecień wzrost sprzedaży na poziomie +3,5% w koszyku spożywczym i +3,8% w koszyku chemicznym. W tym segmencie Polska w 2016 r. i w I kwartale 2017 r. wyraźnie wyprzedziła m.in. Finlandię, Niemcy, Francję, Danię czy Wielką Brytanię, plasując się wysoko powyżej średniej europejskiej.
 
Polska kolejny raz zajmuje też wysoką pozycję na tle średniej europejskiej w zakresie nastrojów konsumenckich
- stwierdził Szymon Mordasiewicz, dyrektor zarządzający Nielsen w Polsce.

Wysoki wskaźnik zadowolenia

W przeprowadzonych przez Nielsen badaniach 50% polskich konsumentów miało świetne bądź dobre nastawienie do finansów osobistych w 2017 r. Chęć zwiększenia wydatków na zakupy zadeklarowało 40% respondentów, a dobre lub znakomite nastawienie do perspektyw na rynku pracy wyraziło 34% konsumentów. Rosnący w Polsce optymizm różni się od trendów europejskich, gdzie nastroje w tych obszarach nie uległy szczególnym zmianom. Ogólny wskaźnik zadowolenia konsumentów w Polsce (CCI – Consumer Confidence Index wg badania Nielsen) na koniec 2016 wzrósł o 6 pkt., do 88 pkt., przy średniej europejskiej na poziomie 81 pkt.

Z prowadzonych przez Nielsen badań sylwetki polskiego konsumenta wynika, że rodacy na zakupach wykazują się stosunkowo wysoką świadomością i mają określone oczekiwania. Kupujący deklarują znajomość cen wybieranych produktów oraz aktywnie poszukują promocji. Coraz więcej osób chętnie próbuje nowości (nowe produkty i marki). Przy wyborze miejsca zakupów kluczowa jest dla nich dobra relacja ceny do jakości, pozytywne doświadczenie zakupowe oraz możliwość szybkiego i łatwego zrobienia zakupów.

O badaniu: "Optymizm zakupowy Polaków". Informacje o indeksie zadowolenia konsumentów (CCI) pochodzą z międzynarodowego badania prowadzonego od 2005 r. na próbie ponad 30 tys. użytkowników internetu w 60 krajach na wszystkich kontynentach. Przy doborze reprezentatywnej próby dorosłych użytkowników internetu w każdym kraju wykorzystano kryteria demograficzne. Kwoty weryfikowane są przez Nielsena na poziomie danego kraju, dla części krajów zostały dobrane szacunkowo. Do badania kwalifikowane są kraje o wysokiej penetracji internetu, tj. minimum 60% lub takie, w których populacja użytkowników internetu jest większa niż 10 mln. Dane na temat rynku FMCG są cyklicznie zbierane przez Nielsena.
# Badania rynkowe
 reklama