Większy popyt na luksus. Kosmetyki to jedno z najczęściej kupowanych dóbr w tym segmencie
Większy popyt na luksus. Kosmetyki to jedno z najczęściej kupowanych dóbr w tym segmencie

Wartość rynku dóbr luksusowych w Polsce wzrośnie do ponad 25 mld zł w 2019 roku, tj. o 5,4% w skali roku, wynika z najnowszej edycji raportu KPMG w Polsce pt. "Rynek dóbr luksusowych w Polsce. Luksus przez pokolenia".

Autorzy raportu prognozują, że polski rynek dóbr luksusowych przekroczy wartość 38 mld zł w 2024 roku.

Kto jest w grupie docelowej?

Kluczowymi odbiorcami dóbr luksusowych są osoby bogate, zarabiające minimum 20 tys. zł brutto miesięcznie oraz bardzo bogate, z dochodami powyżej 50 tys. zł brutto. W 2018 roku do pierwszej grupy można było zaliczyć 234,4 tys. podatników (wzrost o 20,6% r/r), a do drugiej – 66,7 tys. osób (wzrost o 33,5% r/r). Ich łączny dochód wyniósł odpowiednio 155,6 mld zł i  93,7 mld zł. Z kolei najszybciej rosnącą wśród analizowanych grup są Polacy zarabiający powyżej 1 mln złotych brutto rocznie. Zgodnie z danymi Ministerstwa Finansów, w 2018 roku takich osób było 32,1 tys., co oznacza wzrost aż 38,4% r/r, a ich łączne dochody wyniosły 68,8 mld zł.

Raport wykazał również, że w Polsce mieszka ok. 116 tys. osób kwalifikujących się do kategorii HNWI (high net worth individuals), osób, których majątek netto przekracza wartość 1 mln dolarów. Pod tym względem Polska wyprzedziła Finlandię i Grecję.

Najszybciej rozwijają się usługi hotelarskie i SPA

Największym segmentem ok. 2/3 rynku dóbr luksusowych w Polsce pozostają samochody luksusowe i premium, a jedną z najszybciej rozwijających się gałęzi tego rynku są usługi hotelarskie i SPA. Podobnie jak w latach ubiegłych, największym segmentem rynku dóbr luksusowych w Polsce pozostają samochody luksusowe i premium. W 2019 roku wartość tej kategorii może osiągnąć poziom 16,3 mld zł. Kolejnym pod względem wielkości w Polsce jest segment luksusowej odzieży i akcesoriów, który w bieżącym roku może osiągnąć wartość 3,1 mld zł. 

W porównaniu z poprzednim rokiem najszybciej rozwijającym się segmentem są usługi hotelarskie i SPA (11,7 proc. rdr.). Według szacunków kategoria ta w 2024 r. może osiągnąć wartość 2,2 mld zł, co oznacza wzrost nawet o 58 proc. względem bieżącego roku.

Kosmetyki kupowane najczęściej

Polacy biorący udział w badaniu KPMG, których miesięczne zarobki przekraczają 20 tys. złotych miesięcznie deklarują, że bogactwo dla nich to przede wszystkim możliwość realizacji pasji, bezpieczeństwo oraz niezależność. Z kolei czynnikami, które zdaniem bogatych Polaków pomagają osiągnąć odpowiedni status społeczny są przede wszystkim szczęście (57% wskazań), pochodzenie społeczne (53% wskazań) oraz sprzyjająca sytuacja polityczno-gospodarcza (50% wskazań).

Ankietowani Polacy zarabiający miesięcznie powyżej 20 tys. złotych zadeklarowali, że w ciągu ostatniego roku dokonali zakupów luksusowych perfum (82% wskazań), odzieży lub obuwia (71%) lub biżuterii i zegarków (62%). Blisko 3 na 10 z nich na zakup luksusowych produktów w ciągu poprzedniego roku wydało ponad 30% swoich rocznych zarobków netto.

Marki perfum i kosmetyków kojarzone z luksusem to przede wszystkim Chanel, Dior, Calvin Klein, Hugo Boss i Armani.

Definicja luksusu

Na potrzeby raportu przyjęto, że dobrem luksusowym jest każde dobro opatrzone marką powszechnie uznawaną za luksusową na danym rynku lub takie, które ze względu na swoją specyfikę (unikalność, wysoką cenę itp.) nabiera luksusowego charakteru.

Luksus danego towaru utożsamiamy jest z prestiżem marki (68 proc. wskazań), jakością i niezawodnością (66 proc.) oraz wyglądem, designem i estetyką (63 proc.).

Najrzadziej wskazywano wartości reprezentowane przez markę (17 proc.) i fakt promowania jej przez sławne osoby (27 proc.). Wysoka cena i tradycja marki są zdecydowanie ważniejsze dla obu starszych grup wiekowych (36-50 lat i 51+ lat) niż dla osób w przedziale wiekowym 18-35 lat.

Ile konkretnie kosztuje luksus?

Dobra luksusowe nie mają jednej, uniwersalnej definicji. Zdaniem wszystkich Polaków, którzy wzięli udział w badaniu KPMG, samochód można uznać za luksusowy jeśli kosztuje powyżej 315 tys. zł. Z kolei 1 mkw luksusowego apartamentu wykończonego w najwyższym standardzie to wydatek blisko 30 tys. zł. Zagraniczne wczasy w „luksusie” to wydatek minimum 10,6 tys. zł, a luksusowy wyjazd weekendowy do SPA dla dwóch osób to wydatek rzędu 4 600 zł. W przypadku elementów garderoby, wg respondentów o luksusie można mówić jeżeli damska sukienka kosztuje minimum 3 100 zł, torebka 2 800 zł, a buty 2 100 zł. W przypadku mężczyzn, luksusowy garnitur powinien kosztować minimum 6 600 zł, buty 1 900 zł a zegarek przynajmniej 7 700 zł. Kolacja dla dwóch osób w restauracji – 1 900 zł, a butelka luksusowego wina – 1 000 zł.

Badanie dotyczące percepcji luksusu w Polsce zostało przeprowadzone w październiku 2019 roku metodą CAWI (Computer Assisted Web Interview) na reprezentatywnej próbie 1549 respondentów. W raporcie wykorzystano dane firmy Credit Suisse, Euromonitor International, GUS-u, Ministerstwa Finansów, Narodowego Banku Polskiego, Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego, Polskiego Instytutu Ekonomicznego, Savills Research, High Level Sales and Marketing, Urzędu Lotnictwa Cywilnego. Analiza została uzupełniona o wypowiedzi specjalistów z analizowanych w raporcie segmentów
# Badania rynkowe
 reklama