Startupy kuleją z Public Realtions
Startupy kuleją z Public Realtions

Można, by lepiej, bardziej przemyślanie, konsekwentnie i odważniej – takie wrażenie daje lektura raportu o działaniach PR podejmowanych przez młode firmy. Niektóre wnioski jednak przydałyby się, by wzięły je pod uwagę także firmy z dłuższym stażem…

Badanie pokazało, że wiedza na temat PR w polskich startupach jest ogólna i mylona z działaniami marketingowymi. Nierzadko wysiłki okazują się niespójne, a działania nie są ze sobą synchronizowane. PR rozumiany jest przez respondentów dość ogólnie - jako nawiązywanie i budowanie relacji z mediami, które wzmacniają wizerunek firmy. Ogólne rozumienie pokrywa się zatem z przyjętymi definicjami. PR łączony jest jednak przez respondentów także z działaniami marketingowymi oraz reklamą.

Połowa respondentów stwierdza, iż ich firmy nie prowadzą w pełni skutecznych i zaplanowanych działań public relations – są to często działania przypadkowe i nieustalone przez procedury.
 Badani dostrzegają istotę komunikacji w procesie generowania wartości startupu. 71% ankietowanych wskazuje, że PR służy budowaniu rozpoznawalności marki, a dla 62% celem działań PR jest kształtowanie wizerunku marki.


Strategia PR zazwyczaj tworzona jest przez właściciela firmy lub wraz z pracownikami, ale jej wdrożeniem często zajmują się specjalnie delegowane osoby.


Ponad połowa startupów kreuje swój wizerunek w naturalnym dla nich środowisku internetowym, ale zaledwie co siódmy osiąga ponadprzeciętną ilość publikacji. 2/3 startupów nie może pochwalić się żadną wzmianką w mediach lub ich liczba jest minimalna. Tworzy to duży potencjał do wzrostu poprzez regularne kontakty z mediami i realizację przemyślanych działań PR.


Aktywność w social media, marketing szeptany i mailing to najczęstsze i najważniejsze działania służące budowie wizerunku i uważane przez startupy za ważne. Pozostałe metody są rozproszone. 5/10 topowych działań stosowanych przez startupy wcale nie jest uznawane przez nie za najistotniejsze – uzasadniona jest w tym wypadku hipoteza, iż ze względu na brak świadomości i rozróżnienia aktywności PR, część firm nie skupia się na tych działaniach, których faktycznie potrzebuje, przez co rozprasza swoją komunikację.

Brak środków finansowych, kontaktów oraz czasu uznawane są za główne bariery utrudniające prowadzenie strategii PR w przedsiębiorstwie.

Nasz komentarz: Czy są jakieś dobre rady dla tych, którzy chcieliby poprawić działania PR swoich marek? Przede wszystkim nie bójcie się sami wychodzić z inicjatywą do dziennikarzy i blogerów. Gwarancji natychmiastowej publikacji w wymarzonym medium/blogu nie ma, niemniej warto nawiązywać relacje, by w końcu coś z tego zaskoczyło. Sympatia do ludzi zwykle przenosi się na sympatię do marek;-)

Na pewno warto dobrze zdefiniować samą markę: co ją wyróżnia, co charakteryzuje, co jest jej mocną stroną. Warto tworzyć proste, ale spójne z jej charakterem, komunikaty prasowe. Pamiętajcie o ładnych zdjęciach produktów w rozdzielczości nadającej się do druku. Jeśli dostajecie jakiekolwiek zapytanie/propozycję ze strony dziennikarza, nie pozostawiajcie tego bez odpowiedzi. Nie ma nic bardziej irytującego niż maile, na które nie przychodzi żadna odpowiedź lub telefon, którego ktoś odpowiedzialny za nomen omen komunikację, prawie nigdy nie odbiera... Trzymajcie się wyznaczonych przez redakcje deadline'ów.

Nie ograniczajcie się wyłącznie do PR-u produktowego. Dla dziennikarzy zajmujących się ekonomią i rynkiem ważniejsze są informacje dotyczące firmy i jej aktywności. Merytoryczne wypowiedzi właścicieli firm, osób z działów marketingu lub sprzedaży będą punktem odniesienia do tworzonych przez nich raportów. W prasie kobiecej chętnie natomiast korzysta się z doświadczenia lekarzy dermatologów współpracujących z daną marką.

I last but not least: dobrze wybierzcie osobę, która za działania PR odpowiada. Powinna mieć ona jasny plan swoich działań, być proaktywna w inicjowaniu kontaktów. Bezwarunkowo musi dobrze pisać i mówić (niby truizm, ale ilość informacji prasowych z błędami interpunkcyjnymi, stylistycznymi, gramatycznymi dowodzi, że chyba nie zawsze jest to oczywiste). Wyrobione już relacje wśród dziennikarzy i dobra znajomość blogosfery na pewno ułatwią jej działania. Powinna być to osoba otwarta, chętna do działania, ale też dyskretna, by przypisana jej działka komunikacji nie przerodziła się w rozpowszechnianie branżowych plotek:-)


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Badanie sondażowe zostało zrealizowane przez agencję PR Concilio Communications we współpracy merytorycznej z internetową agencją badawczą Mispie, w dniach 1-31 marca 2017 r., techniką CAWI (Computer Assisted Web Interview). Do udziału w badaniu zaproszono przedstawicieli przedsiębiorstw typu startup zrzeszonych w polskich parkach technologicznych, funkcjonujących w ramach projektów platform startowych, zrzeszonych w fundacjach tematycznych oraz nieformalnych ugrupowaniach społecznych (m.in. #omgkrk; Startupunity, Startup Weekend). Zastosowano celowy dobór próby - analiza uwzględniła ankiety wypełnione przez przedstawicieli firm, którzy odpowiedzieli na zaproszenie do badania. Podmioty były indywidualnie poprzez ambasadorów Startup Poland w poszczególnych miastach, inkubatory przedsiębiorczości, parki technologiczne czy organizacje zrzeszające startupy. Liczba zebranych odpowiedzi wyniosła 108.

# Badania rynkowe
reklama