Skuteczność i zapach kosmetyku ważniejsze od ceny
Skuteczność i zapach kosmetyku ważniejsze od ceny

Cena już dawno przestała być dla klientów najistotniejsza, co ma związek z poprawą dobrobytu Polaków na przestrzeni lat. W tegorocznej edycji badania zajęła ona trzecie miejsce pod względem ważności przy wyborze kosmetyków.

Jako bardzo ważne kryterium wskazało ją 77% respondentów, podczas gdy dla 8% nie ma ona żadnego znaczenia przy wyborze kosmetyku.

W drugiej kolejności wskazania dotyczyły zapachu danego kosmetyku – okazało się, że spełnienie tego kryterium przez konkretny produkt jest ważne dla 79% respondentów.

Naturalność danego kosmetyku to kryterium wskazane jako ważne przez 55% respondentów. Odsetek osób, które uważają to kryterium za ważne, rośnie na przestrzeni lat. Ma to związek z trendem, jaki ostatnimi laty da się obserwować wśród polskich konsumentów. Wraz z modą na ekologię i zdrowy tryb życia kosmetyki naturalne zyskują coraz szersze grono zwolenników. Z roku na rok rośnie świadomość klientów, którzy są coraz bardziej dociekliwi, czytają składy produktów oraz wybierają te najwyższej jakości.

Podobnie jak kryterium ceny, również kryterium znanej marki traci na znaczeniu przy wyborze kosmetyków przez konsumenta. Ma to związek z silnym w ostatnich latach rozwojem marek własnych również w segmencie kosmetyków. Polacy przekonali się do tańszych odpowiedników produktów markowych i często wręcz deklarują, że nie widzą różnicy w jakości między produktem markowym a jego odpowiednikiem pod marką własną.

W tegorocznej edycji badania znana marka była ważnym kryterium dla blisko połowy respondentów. Jedna czwarta badanych deklarowała, że to kryterium nie ma dla nich żadnego znaczenia.

45% pytanych wskazało, że ważne dla nich jest to, by kupowany kosmetyk był produktem polskim. Według PMR odsetek takich odpowiedzi będzie rósł w kolejnych edycjach badania. Ma to związek z zauważonym przez graczy rynkowych trendem patriotyzmu konsumenckiego. Wysoka jakość polskich produktów oraz zaufanie, jakim darzą je konsumenci, pozwalają im od jakiegoś czasu konkurować z zagranicznymi markami.

O badaniu
Dane pochodzą z raportu firmy PMR, pt. „Handel detaliczny artykułami kosmetycznymi w Polsce 2016”. Jego autorką jest Paulina Walewska.

# Badania rynkowe
reklama