Siła nabywcza Polaków to 89 mld euro za rok 2016
Siła nabywcza Polaków to 89 mld euro za rok 2016

W 2016 r. siła nabywcza dla handlu detalicznego Polaków wyniosła 89 mld euro. Blisko 43% z tej sumy Polacy przeznaczyli na artykuły spożywcze - wynika z danych GfK.

W 2016 r. Polacy dysponowali przeciętnie siłą nabywczą dla handlu detalicznego w wysokości 2326 euro na osobę. Siła nabywcza mówi o przeciętnym potencjale wydatkowania w handlu detalicznym ludności zamieszkałej w danym obszarze. Siła nabywcza dla handlu detalicznego w badaniach GfK została ujęta w podziale na różne grupy asortymentowe. 3 kategorie produktowe – żywność, odzież, artykuły związane ze zdrowiem i urodą - obejmują ponad 64% siły nabywczej dla handlu detalicznego. Reszta grup produktów uwzględnionych w badaniu stanowi 1/3 siły nabywczej pozostałej w gestii konsumentów do rozdysponowania. Potencjał nabywczy na wybrane kategorie produktowe jest zróżnicowany regionalnie.


Badanie GfK "Siła nabywcza dla linii produktów w handlu detalicznym" opiera się na różnych pomiarach i analizach zachowań zakupowych konsumentów w handlu detalicznym. Na podstawie tych informacji dotyczących konsumenta GfK Geomarketing wspólnie z ekspertami z GfK Polonia obliczył siłę nabywczą Polaków na wybrane grupy asortymentowe w ujęciu regionalnym. Prezentowane dane są prognozą na 2017 r., nie uwzględniającą jednak prognozy inflacji. Dane odnoszą się do miejsca zamieszkania, a nie do miejsca zakupu. Dane są wartościami przeciętnymi dla wszystkich mieszkańców danego regionu. Dane o sile nabywczej dotyczą wszystkich administracyjnych obszarów Polski – począwszy od powiatów, poprzez gminy, a na kodach pocztowych skończywszy.


 

# Badania rynkowe
reklama