Polacy dbają o siebie
Polacy dbają o siebie

Wyniki badania przeprowadzonego w 22 krajach wskazują, że kobiety poświęcają średnio niemal pięć godzin w tygodniu na dbanie o swój wygląd (kąpiele, golenie, ubieranie się, układanie fryzury, makijaż), zaś mężczyźni przeznaczają na to nieco ponad trzy godziny.

Chodzi o dobre samopoczucie…
Najpopularniejsza motywacja do dbania o wygląd, o której wspomniało 60 proc. z 27 tys. ankietowanych, to własne dobre samopoczucie. Następne w kolejności były: chęć zrobienia dobrego wrażenia na osobach spotykanych po raz pierwszy (44 proc.) i dania dobrego przykładu dzieciom (40 proc.). Mężczyźni i kobiety podają te same trzy główne powody dbałości o wygląd. Jednak najważniejszy powód – własne dobre samopoczucie – bardziej dotyczy kobiet niż mężczyzn (odpowiednio 67 i 52 proc.), natomiast zrobić dobre pierwsze wrażenie i dać dobry przykład dzieciom chce niemal taki sam odsetek mężczyzn i kobiet. Wśród mężczyzn kolejne najważniejsze przyczyny dbałości o wygląd związane są z relacjami męsko-damskimi. To chęć zrobienia przyjemności małżonce lub partnerce oraz chęć zrobienia dobrego wrażenia na płci przeciwnej lub osobach uważanych za atrakcyjne (odpowiednio 37 i 36 proc.). Z kolei kobiety bardziej motywuje pragnienie wyrażenia swojej indywidualności lub po prostu potrzeba odczuwania kontroli nad własnym wyglądem (po 40 proc.).

Atrakcyjność jest ważna i … dobry przykład dla dzieci
We wszystkich grupach wiekowych główną motywacją do dbania o wygląd jest własne dobre samopoczucie. Nie zaskakuje fakt, iż u osób w wieku poniżej 30 lat chęć zrobienia dobrego wrażenia na osobach spotykanych po raz pierwszy lub na atrakcyjnych osobach płci przeciwnej stanowią odpowiednio drugi i trzeci najważniejszy powód dbałości o wygląd. Dla osób w wieku 30 i więcej lat, drugim najważniejszym powodem staje się chęć dania dobrego przykładu dzieciom. W przypadku osób w wieku 50 i więcej lat, zrobienie przyjemności małżonkom lub partnerom staje się trzecią najważniejszą motywacją.


Jeżeli chodzi o ilość czasu poświęcanego na dbanie o wygląd prowadzą Włosi, którzy średnio spędzają na tych czynnościach ponad 5,5 godziny tygodniowo. Następni w kolejności są Argentyńczycy i Amerykanie, którzy poświęcają dbaniu o wygląd średnio nieco ponad 5 godzin i 15 minut tygodniowo. Na drugim końcu skali znajdują się Chińczycy, którzy poświęcają na dbanie o wygląd mniej niż trzy godziny tygodniowo, mieszkańcy Korei Południowej, którym zajmuje to nieco powyżej 3 godzin i 15 minut oraz Japończycy, którzy przeznaczają na to nieco ponad 3,5 godziny.
 

Informacje o badaniu
Sondaż przeprowadzony latem 2015 roku metodą CAWI. Próba: 27 tys. respondentów w wieku 15+, w 22 krajach: Argentynie, Australii, Belgii, Brazylii, Kanadzie, Chinach, Czechach, Francji, Niemczech, Hongkongu, Włoszech, Japonii, Meksyku, Holandii, Polsce, Rosji, Korei Południowej, Hiszpanii, Szwecji, Turcji, Wielkiej Brytanii i USA. Zadawane pytanie brzmiało: „Oto niektóre z przyczyn, dla jakich ludzie starają się jak najlepiej wyglądać. Przy każdej z odpowiedzi zaznacz, czy dany powód, aby wyglądać jak najlepiej, jest dla Ciebie istotny:

  • Dla własnego dobrego samopoczucia
  • Ponieważ jest to istotne dla mojej kariery
  • Ponieważ oczekuje się tego ode mnie
  • Dla zyskania podziwu i szacunku innych
  • Aby zrobić przyjemność współmałżonkowi lub partnerowi
  • Aby zrobić dobre wrażenie na osobach, które spotykam po raz pierwszy
  • Aby wyrazić swoją indywidualność
  • Aby dać dzieciom dobry przykład
  • Aby zrobić wrażenie na płci przeciwnej lub osobach, które uważam za atrakcyjne
  • Aby mieć poczucie kontroli nad wyglądem
# Badania rynkowe
reklama