Niska cena w kosmetykach nie jest najistotniejsza
Niska cena w kosmetykach nie jest najistotniejsza

Klienci kupujący artykuły spożywcze, chemię gospodarczą i kosmetyki, odwiedzają zazwyczaj 2-3 kanały detaliczne - wynika z badania Open Research. Najczęściej odwiedzane kanały detaliczne przez badanych to dyskonty, hipermarkety oraz drogerie sieciowe. Mniej popularne są supermarkety czy małe sklepy. Zazwyczaj podczas zakupu artykułów FMCG blisko połowa klientów porusza się w obszarze kilku dobrze znanych marek w kategorii. W kategorii produktów spożywczych blisko 1/4 klientów deklaruje lojalność wobec konkretnej marki (24%). Dodatkowo w kategorii chemii gospodarczej obserwuje się znaczny odsetek osób zwykle podczas zakupu szukających promocji oraz osób, które deklarują brak przywiązania do konkretnej marki czy wybór najtańszej z nich. Natomiast zakup kosmetyków to działanie, które najrzadziej wiąże się z wyborem najtańszego produktu. Ponadto w tej kategorii produktów klienci lubią eksperymentować i zmieniać markę częściej niż w innych. Gazetka promocyjna nadal jest najczęstszym bodźcem zachęcającym klientów do odwiedzenia sklepu z produktami FMCG - ponad 40% osób, która korzysta z promocji, ma wcześniej kontakt z gazetką sklepową. Wart odnotowania jest spadek znaczenia gazetki w największych miastach na korzyść internetu. Media, m.in. internet oraz reklamy telewizyjne, to kolejne przekaźniki informacji o promocjach. W dalszej kolejności należy wymienić działania w sklepie - zmienione tabliczki cenowe oraz dodatkowe ekspozycje i materiały promocyjne. Aplikacje mobilne nie są jeszcze na tyle popularne, by zająć wysokie lokaty w rankingu. Niewielkie znaczenie mają również informacje przekazywane bezpośrednio przez sprzedawcę oraz możliwość degustacji/testu produktu.
Badanie zostało zrealizowane przez Open Research w listopadzie 2015 r. techniką CAWI, metodą standaryzowanego wywiadu, na ogólnopolskiej próbie reprezentatywnej pod względem miejsca zamieszkania, płci oraz wieku, N=1765. Respondentami w badaniu były osoby, które dokonują zakupów w kategorii FMCG i mają powyżej 15 lat.

# Badania rynkowe
reklama