Rynek odżywek do włosów jest wart 272 mln zł
Rynek odżywek do włosów jest wart 272 mln zł

W okresie od października 2015 do września 2016 ponad połowa (52 proc.) wszystkich gospodarstw domowych w Polsce zakupiła przynajmniej jeden raz produkt z kategorii odżywek do włosów – wynika z danych Panelu Gospodarstw Domowych GfK Polonia. Jest to wzrost o niespełna 0,1 pp. w stosunku do analogicznego okresu rok wcześniej.

Większą dynamikę zmian dostrzec można zarówno w ilości, jak i wartości zakupionych produktów. W obydwu przypadkach były to wzrosty o ponad 3,5 proc. Było to wynikiem m.in. nieznacznego zwiększenia częstotliwości zakupów kategorii, do średnio 3,3 zakupu w ciągu roku, a także większych niż rok wcześniej wydatków (2,1 proc.) oraz wolumenu (2,5 proc.) przypadających na pojedynczy akt zakupu. Gospodarstwa wydawały średnio 11,5 zł kupując średnio 0,25 l produktu. W czasie analizowanego okresu zakupionych zostało w sumie 5,8 mln litrów odżywek do włosów o łącznej wartości 272 mln złotych.

Polak wydaje rocznie 38 zł na odżwyki do włosów
Analizowana kategoria obejmuje wszystkie rodzaje odżywek do włosów. Są to: balsamy, kremy, maseczki, olejki, mleczka i inne produkty. Przeciętny nabywca kategorii (w tym wypadku gospodarstwo domowe) zakupił podczas badanego okresu 0,8 l produktów o łącznej wartości nieco ponad 38 zł. Wśród gospodarstw domowych, które zakupiły odżywkę do włosów w ciągu ostatnich 12 miesięcy największą grupę nabywców stanowią gospodarstwa składające się z 3 do 4 osób. Drugą najliczniejszą grupą są gospodarstwa dwuosobowe, jednak wydają one na odżywki do włosów mniej niż przeciętne gospodarstwo w Polsce, które zakupiło kategorię przynajmniej raz. Najwięcej nabywców odżywek do włosów zamieszkuje obszary wiejskie, są oni jednak znacznie mniej intensywnymi nabywcami kategorii od tych zamieszkujących duże miasta. Wydają średnio mniej pieniędzy w przeliczeniu na gospodarstwo domowe. Gospodarstwa domowe kupujące odżywki do włosów są w dużej mierze zamożne, z dochodem rozporządzalnym powyżej 4 600 zł. Gospodarstwa domowe, w których gospodyni domowa jest w wieku do 49 lat wydają na odżywki do włosów relatywnie więcej niż średnie gospodarstwo. Z kolei w tych gospodarstwach, w których gospodyni ma powyżej 60 lat, średnie wydatki na odżywki do włosów są znacznie niższe.

Wśród kanałów sprzedaży najważniejsze są drogerie. Połowa wszystkich zakupów (pod względem wartości) dokonywana jest właśnie tam. W porównaniu do analogicznego okresu rok wcześniej zmalało znaczenie tradycyjnego handlu oraz supermarketów, zaś drogerie z roku na rok zyskują na znaczeniu.

O badaniu
Powyższe analizy powstały na podstawie danych pochodzących z prowadzonego od ponad 20 lat Panelu Gospodarstw Domowych GfK Polonia. Jego próbę stanowi 8 tys. polskich gospodarstw domowych, zbierających dane za pomocą skanerów i raportujących o dokonywanych przez siebie zakupach produktów FMCG.

# Badania rynkowe
reklama