Minti Shop: polska geografia wydatków kosmetycznych

Minti Shop: polska geografia wydatków kosmetycznych

Minti Shop przeprowadził badanie konsumenckie dotyczące wydatków Polek na urodę.

Na podstawie udzielanych odpowiedzi – dotyczących m.in. liczby kosmetyków, wydatków na nie oraz częstotliwości odwiedzania salonów kosmetycznych – przygotowano kilka ciekawych zestawień kosmetyczno-geograficznych.

Ile Polki statystycznie wydają na kosmetyki?

Około 42% ankietowanych zadeklarowało, że przeznacza na zakup kosmetyków mniej niż 150 złotych miesięcznie. Większość z przebadanych respondentek (58%) wydaje powyżej 150 złotych. W tym: wydatki 42% z nich mieszczą się w zakresie 150 zł – 300 zł, zaś 16% poświęca na ten cel ponad 300 złotych w skali miesiąca.

Największy odsetek kobiet deklaruje wydatki powyżej 150 złotych miesięcznie w Łodzi – aż 84,5%. (Warto tu jednak zwrócić uwagę na fakt, że po rozbiciu tych danych na kategorie 150 - 300 złotych i powyżej 300 złotych, okazuje się, że wydatki powyżej 300 złotych to jedynie 15,5%, a 69% - 150 zł - 300 zł). Tuż za Łodzią uplasował się Wrocław: więcej niż 150 złotych w ciągu miesiąca wydaje 80,9% kobiet z tego miasta. (Za to w tym 30,9%, niemal dwukrotnie więcej niż w Łodzi, wydaje powyżej 300 złotych). Pomiędzy drugim a trzecim miejscem – na którym znalazły się Katowice -  istnieje różnica blisko 12 punktów procentowych: wydatki wyższe niż 150 złotych zadeklarowało 68,6%. 

Co ciekawe Warszawa zajęła w tym zestawieniu dopiero czwarte miejsce. Więcej niż 150 złotych wydaje 58,4% kobiet z Warszawy. Na kolejnych pozycjach uplasowały się Bydgoszcz (57,2%), Lublin (56,2%), Szczecin (54,7%) i Gdańsk (48,4%).

Tylko w dwóch miastach przeważają osoby, których miesięczne wydatki na kosmetyki są niższe niż 150 złotych: Kraków i Poznań. Tutaj powyżej 150 złotych w ciągu miesiąca wydaje odpowiednio 49,8% oraz 41,7%. 

>>Warto zauważyć, że wydatki kobiet mieszkających w miastach na kosmetyki są wyższe niż „średnia ogólnopolska” – w 2019 wg GUS wydatki na środki kosmetyczne na osobę, w ciągu miesiąca, wynosiły około 20,1 złotych. Różnica w tym przypadku może wynikać z trzech czynników. Po pierwsze z inflacji. Po drugie – w badaniu wzięły udział mieszkanki największych miast, w których średnia zarobków i możliwości nabywcze są wyższe. Po trzecie – metoda przeprowadzenia badań, czyli ankiety online, automatycznie wyłączyła możliwość dotarcia do osób wykluczonych cyfrowo – najczęściej osób starszych o skromniejszym budżecie domowym. <<

Jak wygląda to ilościowo?

O znaczeniu, jakie mieszkanki polskich miast przywiązują do urody, świadczy również liczba kosmetyków do pielęgnacji, znajdujących się kosmetyczkach i łazienkach. Aż 53,6% kobiet zadeklarowało, że posiada powyżej 20 kosmetyków. 38,3% - ma od 10 do 20 produktów kosmetycznych. Poniżej 10 – zaledwie 8,1% przebadanych.

Największy odsetek posiada więcej niż 20 kosmetyków w Poznaniu - i wynosi on aż 63,9%. Niewiele mniejsza grupa warszawianek trzyma w swoich kosmetyczkach i szafkach więcej niż 20 kosmetyków - bo aż 61,6%. Na trzecim miejscu znalazł się Gdańsk: z wynikiem 57,3%. Podobne deklaracje składa ponad połowa mieszkanek Krakowa (53,1%) i Szczecina (51,6%).

Tylko w czterech miastach mniej niż połowa respondentek zadeklarowała, że liczba posiadanych przez nie kosmetyków przekracza 20. Były to Bydgoszcz (46% ankietowanych ma więcej niż 20 kosmetyków), Katowice (41,4%), Wrocław (41,1%) oraz Łódź (33,8%).

Po utworzeniu rankingu miast zaobserwowano znaczne różnice – różnica pomiędzy prowadzącym w rankingu Poznaniem, a zamykającą go Łodzią wynosi 30 punktów procentowych.

O czym mogą świadczyć te dane?

 • Mieszkanki polskich miast lubią dbać o urodę kompleksowo – ponad połowa z nich posiada wiele kosmetyków, co może wynikać z tego, że są to produkty o różnym przeznaczeniu (np. kremy do rąk, twarzy, peelingi, balsamy do ciała i tak dalej). Zaledwie niewielki odsetek (8,1%) ma mniej niż 10 kosmetyków.
 • Korelacja pomiędzy liczbą posiadanych kosmetyków, a wydatkami istnieje, nie można jednak uznać za regułę, że wyższe wydatki oznaczają większą liczbę produktów kosmetycznych. Z jednej strony, możemy zaobserwować, że w grupach wydających na kosmetyki więcej, przeważają osoby posiadające ponad 20 sztuk produktów kosmetycznych. Możemy też zaobserwować, że najwięcej na kosmetyki wydają mieszkanki Łodzi (1 miejsce w zestawieniu) i Wrocławia (2 miejsce w zestawieniu). Z drugiej strony – Wrocław, będący wysoko w rankingu wydatków, zajmuje przedostatnie miejsce pod względem zestawienia posiadanych kosmetyków. Wskazuje to na to, że przynajmniej część konsumentek kupuje mniej kosmetyków, ale wybiera droższe, wysokiej jakości produkty.

Z zaobserwowanych korelacji wynika, że spośród kobiet, które wydają na kosmetyki więcej niż 300 złotych miesięcznie, 62% posiada min. 20 kosmetyków. W grupie wydającej 150 – 300 złotych – powyżej 20 kosmetyków posiada – 59,1%.  W przypadku osób poświęcających na ten cel mniej niż 150 złotych, tylko 44% z nich ma więcej niż 20 produktów.

Wizyty w salonach kosmetycznych

Ponad połowa mieszkanek miast odwiedza salon kosmetyczny rzadziej niż raz w miesiącu – robi to 55% respondentek. Raz w miesiącu do kosmetyczki udaje się 28,3% przebadanych kobiet, a kilka razy w miesiącu – 16,2%.

Badanie wykazało korelację pomiędzy częstotliwością wizyt w salonach, a wydatkach na kosmetyki. W grupie kobiet, które przeznaczają na zakupy kosmetyczne powyżej 300 złotych miesięcznie, aż 75,15% chodzi do kosmetyczki raz w miesiącu lub częściej. Można więc przypuszczać, że są to albo kobiety zamożniejsze o wyższych dochodach – mogące sobie pozwolić na większe wydatki – lub osoby, którym szczególnie zależy na dbałości o urodę na ten cel przeznaczają znaczną część ze swoich dochodów. 

A jak przedstawia się zestawienie miast?

Mogą być zaskoczeni ci, którzy spodziewali się na pierwszych miejscach rankingu Warszawę i Kraków. Te dwa miasta – u boku Gdańska – znalazły się na samym dole zestawienia. W Warszawie przynajmniej raz w miesiącu do kosmetyczki chodzi 38,4%, w Krakowie 36,6%, a w Gdańsku – 28,2%.

Za to aż 78,8% mieszkanek Łodzi chodzi do kosmetyczki przynajmniej raz w miesiącu. Na kolejnym miejscu uplasował się Wrocław: 73,6%. Pomiędzy Wrocławiem, a trzecią w zestawieniu Bydgoszczą widać wyraźną różnicę – tutaj raz w miesiącu i częściej kosmetyczkę odwiedza 47,6%.

W przypadku pozostałych miast wartości są podobne i wynoszą odpowiednio: Szczecin – 46,9%, Katowice – 45,7%, Lublin – 43,8%, Poznań – 41,7%.

Kosmetyczne wydatki, wizyty w salonach kosmetycznych - na prowadzeniu Poznań, Wrocław i Warszawa

Ostatecznie na podium z największą liczbą punktów i z mianem najbardziej kosmetycznych miast w Polsce uplasowały się Poznań, Wrocław i Warszawa. 

Poznań zawdzięcza swoją wysoką pozycję m.in. dużemu odsetkowi mieszkanek, które chodzą do kosmetyczki kilka razy w miesiącu (21,3%) oraz posiadają więcej niż 20 kosmetyków (63,9% - pierwsze miejsce w tej kategorii).  Warszawa – zdobyła drugą lokatę również dzięki stosunkowo dużej grupie mieszkanek, uczęszczających do salonów przynajmniej raz w miesiącu. Ponad 61% warszawianek posiada też co najmniej 20 kosmetyków - Warszawę wyprzedza pod tym względem jedynie Poznań.

Kobiety z Wrocławia z kolei dominują w grupie osób wydających powyżej 300 złotych na kosmetyki - robi to aż 30,9% z nich. We Wrocławiu zamieszkuje również największa grupa, chodząca do salonów kosmetycznych kilka razy w miesiącu - to aż 26,5% z nich. (Na drugim miejscu znalazł się Poznań - mając 5,4 punktu procentowego niższy wynik.) Za to stosunkowo niewiele z nich posiada więcej niż 20 kosmetyków - pod tym względem Wrocław znalazł się na przedostatnim miejscu rankingu (z wynikiem 41,1%). W tych trzech miastach więc mieszka najwięcej kobiet, które nie tylko przykładają dużą uwagę do urody, ale mogą też pozwolić sobie na największe wydatki na cele pielęgnacyjne.

Kolejne pozycje w tym rankingu zajęły odpowiednio Katowice, Lublin i Bydgoszcz.

Katowice uplasowały się na czwartej pozycji głównie przez wysoki odsetek mieszkanek wydających na kosmetyki powyżej 300 złotych - 27,1%. Zdecydowana większość kobiet mieszkająca w Katowicach posiada jednak mniej niż 20 kosmetyków (41,4%). Jak wykazało badanie w Lublinie stosunkowo niska jest grupa kobiet chodzących do kosmetyczki częściej niż raz w miesiącu (11,2% - niższy wynik uzyskał tylko Gdańsk). W pozostałych zestawieniach, na podstawie których stworzono ranking, zarówno Lublin, jak i Bydgoszcz, uplasowały się na środkowych pozycjach.

Na kolejnych miejscach znajdują się Gdańsk, Szczecin i Łódź. Ciekawić może tutaj słaby wynik Łodzi, która dominowała w wielu rankingach cząstkowych. Powodem jest to, w Łodzi mieszka wiele kobiet, które chodzą do kosmetyczki raz w miesiącu czy wydają 150 – 300 złotych, ale już stosunkowo niewielka ich liczba chodzi do salonów częściej niż raz w miesiącu (21,1%) czy wydaje powyżej 300 złotych (15,5%). Łódź zajęła także najniższe miejsce, jeśli chodzi o posiadanie min. 20 kosmetyków - tyle produktów posiada zaledwie 33,8% z nich.

W Gdańsku z kolei niewielka grupa kobiet z tego miasta przeznacza na zakupy kosmetyczne min. 300 złotych - robi to zaledwie 11,7% z nich. Grupa kobiet chodząca do kosmetyczki częściej niż raz w miesiącu również jest tutaj najmniej liczna - jedynie 10,7% z nich. Niewiele wyższe są w tych kategoriach wyniki Szczecina (14,1% oraz 12,5%).

 

Czym kierują się konsumentki, wybierając kosmetyki?

W badaniu zapytano respondentki także o to, co jest dla nich najważniejsze przy podejmowaniu decyzji o zakupie kosmetyków. Jak się okazało 36,3% z nich kieruje się przede wszystkim składem produktu. Na drugiej pozycji znalazły się opinie ekspertów – 31%. Cena znalazła się dopiero na czwartej pozycji – 13% wskazań – za marką (15,5%), co dla niektórych może być sporym zaskoczeniem. Najmniej respondentek w pierwszej kolejności zwraca uwagę na to, czy kosmetyk jest ekologiczny. To kryterium jest decydującym dla 4,2% ankietowanych.

Badanie jasno pokazuje, że dla Polek bardziej liczy się jakość kosmetyku niż jego cena. Chętnie też sięgają po opinie specjalistów – dla marek kosmetycznych istotne więc powinno być tworzenie produktów na podstawie najnowszych badań i opinii osób wyspecjalizowanych. 

Jedno z pytań dotyczyło także tego, kiedy kobiety kupują kosmetyki. Nie jest zaskoczeniem, że kobiety kochają promocje. Nawet respondentki, które nie wskazują ceny jako kryterium decydującego przy zakupie, stwierdzają, że najczęściej nabywają produkty kosmetyczne, gdy te są na promocji. Takiej odpowiedzi udzieliło 35,5% ankietowanych. Niewiele mniej osób – 34% - deklaruje, że kupuje kosmetyki, gdy ma na to ochotę. Zaledwie 30% robi zakupy, kiedy dotychczasowe kosmetyki się kończą.

Dane te pokazują, że:

 • Zakupy kosmetyczne niekoniecznie wynikają z obiektywnej potrzeby – czasem ich powodem jest chęć kupienia czegoś na zapas w atrakcyjnej cenie albo po prostu chęć posiadania konkretnego i skutecznego produktu – może to być jeden z powodów, dla których mieszkanki Polskich miast posiadają zwykle ponad 20 kosmetyków.
 • Kobiety deklarują, że najbardziej liczą się dla nich skład kosmetyków oraz opinie ekspertów. Jednocześnie jednak – zwracają uwagę na promocje.
 • Rzadko kryterium decydującym jest marka – może to świadczyć o stosunkowo niskim przywiązaniu do kosmetyków konkretnej marki. 

Czy Polki wierzą w skuteczność kosmetyków?

Zdecydowana większość respondentek wierzy, że kosmetyki, które stosują, są skuteczne – tę odpowiedź wybrało aż 80,1%. 12,5% ma wątpliwości na ten temat, a 7,4% respondentek nie wierzy w to, że kosmetyki są do końca skuteczne.

Co interesujące – brak wiary w pozytywne działanie wybranych kosmetyków nie oznacza automatycznie rezygnacji z ich zakupywania. Pośród grupy pań deklarujących, że ich zdaniem kosmetyki nie są skuteczne, tylko 17,1% przeznacza na nabywanie produktów kosmetycznych mniej niż 150 złotych w miesiącu. 82,9% z nich wydaje ponad 150 złotych na kosmetyki, mimo wątpliwości co do ich skuteczności. 

Metodologia

Raport został przygotowany w oparciu o ankiety online. Respondentki odpowiadały na następujące pytania:
 • Ile miesięcznie wydajesz na kosmetyki?
 • Ile średnio posiadasz kosmetyków?
 • Jak często chodzisz do salonów kosmetycznych?
 • Czym kierujesz się wybierając kosmetyki?
 • Kiedy kupujesz kosmetyki do pielęgnacji?
 • Czy wierzysz w skuteczność stosowanych kosmetyków?
 • Czy masz problemy ze swoją cerą (np. atopowe zapalenie skóry, naczynka, trądzik lub inne)?
 • Jaki posiadasz typ cery?
 • Miasto, w którym mieszkasz
 • Twój wiek
 • Twoja płeć
Badania zostały przeprowadzone w okresie lipca i sierpnia 2021 roku za pomocą ankiet online. W badaniach wzięło udział 1012 kobiet z 10 największych Polskich miast -  Warszawa, Kraków, Katowice, Poznań, Szczecin, Lublin, Gdańsk, Łódź, Bydgoszcz oraz Wrocław.
fot. unsplash.com
# Badania rynkowe
 reklama

OFERTY PRACY

Sprawdź i aplikuj!

Oferta pracy: Asystent/ka ds. Sprzedaży i Marketingu - rekrutacja zewnętrzna Oferta pracy: Marion - Junior Key Account Manager Oferta pracy: Dax Csmetics - E-commerce Account Manager Oferta pracy: Madonis - Brand Manager Oferta pracy: BasicLab - Product Manager Oferta pracy: Asystent/ka ds. Sprzedaży i Marketingu - akcesoria Oferta pracy: Specjalista ds. Marketingu - rekrutacja zewnętrzna Oferta pracy: Cosmo Group - Specjalista ds. Badań i Regulacji Kosmetycznych Oferta pracy: Vis Plantis - Social Media Manager Oferta pracy: Silcare - Marketing Manager Oferta pracy: Pollux - Brand Manager Shiseido Oferta pracy: Specjalista ds. Zakupów - rekrutacja zewnętrzna Oferta pracy: Trade Marketing Manager - rekrutacja zewnętrzna Oferta pracy: Dr Irena Eris - Junior Brand Manager Oferta pracy: Polski Związek Przemysłu Kosmetycznego - Manager ds. projektów legislacyjnych Oferta pracy: Pierre Fabre Dermo-Cosmetique Polska - Product Manager Oferta pracy: Sarantis - Brand Manager Oferta pracy: Mary Kay - Brand Communication Coordinator Oferta pracy: Veoli Botanica - Specjalista ds. wdrożeń produktów Oferta pracy: L'Oreal Scientific & Regulatory Manager Poland and Baltic HUB Oferta pracy: rekrutacja zewnętrzna - Trade Marketing Manager Oferta pracy: Herbapol Lublin - Kierownik ds. Kluczowych Klientów Branża Kosmetyczna Oferta pracy: 4Mass - Stylistka paznokci w dziale marketingu Oferta pracy: Nesperta - Specjalista ds. Rozwoju Produktu i Opakowań Oferta pracy: Oriflame - Technolog - Kosmetyka Kolorowa Oferta pracy: Miya Cosmetics - Brand Manager Oferta pracy: Dyrektor marketingu - rekrutacja zewnętrzna Oferta pracy: Pelion S.A. - Regulatory Affairs Specialist Oferta pracy: Marion - Brand manager (rynki zagraniczne) Oferta pracy: Phenicoptere - Product Manager Oferta pracy: Specjalista ds. e-commerce - Organique Oferta pracy: Specjalista/Specjalistka ds. contentu i Social Media Oferta pracy: Trade Marketing Manager - Eveline Cosmetis Oferta pracy: Specjalista ds. Regulatory Affairs - Marion Oferta pracy: Brand Manager - BasicLab Oferta pracy: Jago-Pro - Staż w Dziale Badawczo-Wdrożeniowym Oferta pracy: Jago-Pro - Technolog Oferta pracy: Sylveco - Laborant-Mikrobiolog Oferta pracy Sylveco - Specjalista ds. eksportu Oferta pracy: Specjalista ds. dokumentacji technologicznej Oferta pracy: OnlyBio.Life - Brand Manger Oferta pracy: Młodszy specjalista ds. tworzenia treści e-commerce - Cosibella Oferta pracy: Product Development Specialist - be BIO Ewa Chodakowska Oferta pracy: Content Creator TikTok - Nacomi