Kim są polscy wegetarianie - osoby, które chętnie wybierają kosmetyki wegańskie?

Kim są polscy wegetarianie - osoby, które chętnie wybierają kosmetyki wegańskie?

Kosmetyki wegańskie to mocny rynkowy trend. Zmiana ta związana jest ze zmianą mentalności pewnej grupy społecznej, dla której kwestie dobrostanu zwierząt, ochrona planety, minimalizacja wpływu człowieka na naturę oraz troska o własne zdrowie mają znaczenie.

Kiedyś weganie stanowili marginalny odsetek wśród konsumentów, dziś są grupą o znaczącym trendzie wzrostowym, co można zaobserwować patrząc choćby przez pryzmat rosnącej grupy produktów i usług im dedykowanych.

Firma MaczFit przeprowadziła badanie, kim są polscy wegetarianie.

Duże miasta dla wegetarian

Z przeprowadzonego badania wynika, że miastem skupiającym najwięcej wegetarian jest Wrocław (wg badania mieszka w nim 24,59% ankietowanych, którzy nie jedzą mięsa). Na drugim miejscu uplasowała się Warszawa z wynikiem 23,11% wegetarian, a czołówkę zamyka Kraków, gdzie mieszka 21,60% respondentów niejedzących mięsa. Czwartą pozycję zajmuje Poznań, który osiągnął niewiele niższy wynik w porównaniu do Krakowa (21,14%). Zaraz za stolicą Wielkopolski, na piątym miejscu, znalazło się Trójmiasto (mieszka tam 20,98% wegetarian, którzy wzięli udział w badaniu). Szóste miasto w zestawieniu to Lublin – zamieszkane przez 18,52% ankietowanych wegetarian. Kolejne, siódme miejsce zajmuje Białystok (17,65%) – miasto uzyskało niewiele wyższy wynik od Szczecina (17,57%), który ostatecznie zajął miejsce ósme. Z przeprowadzonego badania wynika, że najmniej wegetarian mieszka w Bydgoszczy (16,22) i Łodzi (16,10%).

Młodzi przestawiają się na rośliny

Wyniki ankiet wskazują, że najwięcej respondentów, którzy zadeklarowali wegetarianizm, mieści się w przedziale wiekowym 18-25 lat. Ta grupa to aż 70,71% z wszystkich osób ankietowanych niejedzących mięsa. Ludzi starszych jest niewiele. Ciekawostką może być fakt, że ankietowanych w wieku 56-65+ jest ponad 3%, a najmniej liczną grupę stanowią osoby z przedziału wiekowego 46-55 (to 2,37% ankietowanych).

Wyższe wykształcenie sprzyja wegetariańskim praktykom

Ankietowani, którzy zadeklarowali wegetarianizm, to głównie osoby z wyższym i średnim wykształceniem (średnie – 49,85%, wyższe – 49,15%). Niewiele ponad 1% stanowią respondenci z wykształceniem podstawowym (dokładnie 1,02%). Wykształcenie i świadomość może mieć więc istotny wpływ na styl życia, w tym decyzje związane z dietą.

Pary ze sportem jednak tu nie ma

Dane dotyczące aktywności fizycznej respondentów nie przedstawiają się nazbyt optymistycznie. Warto podkreślić, że zarówno wśród osób rezygnujących z mięsa w diecie, jak i nie wegetarian, nie ma wielu zapalonych sportowców. Dla zobrazowania tej tezy można wskazać, że zaledwie co czwarty wegetarianin uprawia sport regularnie (24,41%). Największy odsetek wśród wegetarian stanowią osoby, które okazyjnie uprawiają sport (52,20%). Brak jakiejkolwiek aktywności fizycznej zaznaczyło 23,90% ankietowanych wegetarian.

Więcej na temat badania pod linkiem.

# Badania rynkowe
 reklama