Europa Środkowo-Wschodnia bardziej optymistycznie widzi gospodarkę niż prezesi z Europy Zachodniej... PwC bada nastroje w biznesie
Europa Środkowo-Wschodnia bardziej optymistycznie widzi gospodarkę niż prezesi z Europy Zachodniej... PwC bada nastroje w biznesie

Wśród liderów biznesowych na świecie panuje pesymizm w odniesieniu do oceny rozwoju globalnej gospodarki. Spowolnienie prognozuje 53% badanych, najwięcej od 2012 r. W Europie Środkowo-Wschodniej grupa prezesów-pesymistów jest najmniejsza (43%). Jednocześnie, 24% respondentów w naszym regionie spodziewa się wzrostu gospodarczego - wynika z badania PwC.

U progu nowej dekady liderzy biznesowi deklarują rekordowy pesymizm w ocenie perspektyw rozwoju globalnej gospodarki. - Aż 53% z nich przewiduje osłabienie tempa wzrostu gospodarczego w 2020 r., najwięcej w Ameryce Północnej, Europie Zachodniej i na Bliskim Wschodzie. Analogiczny wskaźnik wynosił 29% w 2019 r. i tylko 5% w 2018 r. Mniej negatywni w ocenie globalnej gospodarki są prezesi z Polski i Europy Środkowo-Wschodniej, choć w porównaniu do poprzedniego badania również widać tu duże zmiany – obecnie 43% respondentów przewiduje spowolnienie gospodarcze wobec 31% w 2019 r. - stwierdził Adam Krasoń, prezes PwC w Polsce.

Z kolei odsetek dyrektorów generalnych przewidujących zwiększenie tempa wzrostu gospodarczego spadł na świecie z 42% w 2019 r. do zaledwie 22% w 2020 r. W Europie Środkowo-Wschodniej ten wskaźnik spadł z 38% do 24%.

Przychody i tak pójdą w górę

Obawy o tempo rozwoju gospodarczego wpłynęły także na zmniejszenie pewności co do wzrostu przychodów firm, choć ten wskaźnik nadal utrzymuje się na stosunkowo wysokim poziomie. W perspektywie najbliższych 12 miesięcy pewność podwyższenia przychodów wyraziło 73% badanych na świecie i w naszym regionie, choć odpowiedź "bardzo pewny" globalnie wybrało tylko 27%, a w krajach CEE - 37%. - Prezesi dostrzegają wyzwania na horyzoncie, ale jednocześnie są gotowi do stawiania im czoła, o czym świadczy ich spokój w odniesieniu do zwiększania przychodów. Co ciekawe, ich pewność w tym zakresie jeszcze bardziej wzrasta w dłuższej perspektywie – takie zdanie wyraziło aż 81% respondentów w Europie Środkowo-Wschodniej. Dodatkowo, 40% badanych firm w Polsce i naszym regionie zamierza w najbliższym roku zwiększyć zatrudnienie, a 60% wprowadzić nowy produkt lub usługę - powiedział Michał Mastalerz, partner w PwC, lider ds. klientów i rynku.

Regulacje główną przyczyną obaw

CEO najbardziej boją się przeregulowania rynku Przeregulowanie rynku jak co roku zajmuje pierwsze miejsce na liście ryzyk wymienianych przez prezesów na świecie – duże zaniepokojenie tym zjawiskiem wyraziło 36% badanych. Na drugim miejscu znalazły się wojny handlowe (35%), a na trzecim – niepewność co do wzrostu gospodarczego (34%). Nieco inaczej sytuacja wygląda w przypadku odpowiedzi z Polski i Europy Środkowo-Wschodniej. Tu co prawda na pierwszym miejscu także jest przeregulowanie rynku (38%), ale na kolejnych pozycjach znajdują się dostęp do kluczowych umiejętności (36%) oraz niepewność regulacyjna (32%). Warto zwrócić uwagę, że w pierwszej dziesiątce ryzyk w regionie nie znalazły się cyberzagrożenia (na 4. miejscu globalnie), choć aż 29% respondentów jest mocno zaniepokojona tempem zmian technologicznych.

PwC co roku przeprowadza badanie "CEO Survey" wśród prezesów firm na świecie, rozmawiając z nimi o najważniejszych trendach biznesowych i społecznych. W tegorocznej edycji wzięło udział 1581 respondentów, w tym 155 z Polski i Europy Środkowo-Wschodniej (CEE).
 
# Badania rynkowe
 reklama