Dlaczego kupujemy (lub nie) produkty marek własnych?
Dlaczego kupujemy (lub nie) produkty marek własnych?

Cena jest głównym powodem, dla którego Polacy wybierają marki własne. W porównaniu do poprzedniej edycji badania wzrósł odsetek respondentów deklarujących kierowanie się tym, że produkt marki własnej jest tańszy od markowego pierwowzoru lub oferuje lepszy stosunek ceny do jakości (62% w 2015 r. i 74% w 2016 r.).

Niższa cena produktów marek własnych jest najbardziej istotna dla konsumentów w wieku 18-34 (57%) i 35-54 lata (59%) oraz dla respondentów z mniej zasobnym portfelem (78% w grupie badanych deklarujących łączny dochód netto per capita poniżej 1000 zł).  Z kolei starsi respondenci zakup produktów marek własnych argumentują głównie jakością tego typu produktów (56%). Jakość jest także kluczowa dla respondentów z najwyższej grupy dochodowej (36%).

Mężczyzna bardziej ceno-centryczny
Na stosunek ceny do jakości niemal dwukrotnie częściej zwracają uwagę mężczyźni (25%) niż kobiety (13%) i ponad czterokrotnie częściej osoby w wieku 18-34 lata (25%) niż badani w wieku 55 lat i więcej (6%). Wzrósł odsetek respondentów, którzy sięgają po produkty marki własnej ze względu na ich jakość (38% w 2016 r. w porównaniu do 36% w 2015 r.). Co ciekawe - co dziesiąty respondent kupujący produkty sieci handlowych sięga po nie, ponieważ zna producenta, od którego pochodzą. Czynnik ten jest ważniejszy dla mężczyzn (14%) niż kobiet (8%).

Obawa przed gorszą jakością
O ile większość nabywców produktów marek własnych ma zaufanie co do ich jakości, to już wśród konsumentów niekupujących tego typu artykułów odczucia są inne. To właśnie oni uważają, że jakość marki własnej jest niższa niż produktu markowego i są bardziej przywiązani do produktów sprawdzonych już przez siebie marek.

Badanie zostało przeprowadzone przez PMR w lipcu 2016 r. na reprezentatywnej próbie 602 dorosłych mieszkańców Polski.

# Badania rynkowe
reklama