Czy Wasi pracownicy chętnie udostępniają firmowe informacje w mediach społecznościowych?
Czy Wasi pracownicy chętnie udostępniają firmowe informacje w mediach społecznościowych?

33% pracowników chętnie zamieści w swoich kanałach social media treści firmowe, jeśli będą interesujące - wynika z badania SW Research.

Uczestnicy badania zostali poproszeni o wskazanie maksymalnie trzech czynników, które skłoniłyby ich do publikacji informacji związanych z firmą, w której pracują, w swoich prywatnych kanałach w social media. 38% badanych w zamian za opublikowanie treści o firmie oczekiwałoby nagrody materialnej. Dla 35% respondentów to przejaw lojalności wobec pracodawcy i poczucie, że pomaga się w jej promocji. 21% Polaków za kluczowe uznało sympatię do szefa i bezinteresowną chęć pomocy. Badani zwracali również uwagę na to, czy treść komunikatu, którym mieliby się podzielić jest interesująca (33% ankietowanych). Ale - co chyba jest również bardzo istotne i świadczy o grubej linii między pracą a życiem osobistym - co piąty badany (20%) uznał za niemożliwe publikacje informacji o firmie, w której pracuje.


Badanie zostało przeprowadzone przez SW Research na zlecenie Grupy On Board Think Kong w styczniu 2017 r., metodą CAWI, na reprezentatywnej grupie 813 polskich użytkowników internetu.

 

# Badania rynkowe
reklama