Wpływ pandemii na branżę - Polski Związek Przemysłu Kosmetycznego otwarty na każde pytanie czy wątpliwość uczestników rynku
Wpływ pandemii na branżę - Polski Związek Przemysłu Kosmetycznego otwarty na każde pytanie czy wątpliwość uczestników rynku

Branża kosmetyczna żyje dziś w zasadzie wyłącznie koronawirusem i skutkami pandemii na biznes i życie społeczne.

Rolę pośrednika w wielu tematach, wyzwaniach i problemach pełni nasza organizacja branżowa – Polski Związek Przemysłu Kosmetycznego.

Na pewno przybywa firm zainteresowanych produkcją żeli do dezynfekcji rąk i powierzchni. Dzięki zaangażowaniu i determinacji PZPK, będącego w aktywnym dialogu ze stroną rządową, od kilku dni wytwarzanie środków biobójczych stało się zdecydowanie prostsze od strony regulacyjnej. To wszystko w trosce o zdrowie publiczne i olbrzymie zapotrzebowanie na tego typu produkty przez polskich konsumentów, którzy wciąż zgłaszają znaczące trudności z dostępnością.

Polski Związek Przemysłu Kosmetycznego otrzymuje w sprawie skróconej ścieżki wytwarzania środków biobójczych mnóstwo zapytań od firm członkowskich i nie tylko. Aktualnie przygotowuje w ekspresowym tempie przewodnik w tym temacie, który pomoże zainteresowanym firmom przygotować się do tego procesu.

Problemy jednak wciąż się piętrzą. Na rynku brakuje etanolu i opakowań, a to w zasadzie trzyma całą produkcję w szachu. Część firm, zwłaszcza tych mniejszych, zgłasza olbrzymie trudności finansowe w sytuacji, kiedy tak naprawdę cała sprzedaż prócz mydeł i dezynfekatorów stanęła. Część środków zamrożonych została w przygotowaniach na targi zagraniczne, które raczej się nie odbędą… Należy też zająć się kwestią rozliczeń dofinansowań z programów typu Go2Brand - promocja eksportu chwilowo w żaden normalny sposób nie działa.  Za chwilę niektórym przedsiębiorcom może zabraknąć płynności finansowej, co już sygnalizują, problemem więc będzie funkcjonowanie tych firm i reperkusje, które wywołać może ich upadłość.

Są problemy związane z kryzysem komunikacyjnym. Firmy bywają pod ostrzałem konsumentów zarzucającym im wysokie ceny produktów, choć najczęściej producent nie ma kontroli nad cenami detalicznymi swoich produktów.

Polski Związek Przemysłu Kosmetycznego zachęca, by dzielić się wszelkimi problemami/pytaniami, jakie są dziś zgłaszane przez firmy kosmetyczne. Każdy temat jest ważny, a podnoszony przez organizację branżową, ma większe szanse na systemowe rozwiązanie, które już jest i prawdopodobnie w wielu kwestiach dopiero będzie, bardzo nam jako sektorowi potrzebne.

Wszelkie pytania można kierować bezpośrednio do dyrektor generalnej Polskiego Związku Przemysłu Kosmetycznego - Blanki Chmurzyńskiej-Brown (tel. +48 696 08 49 90; e-mail: bchmurzynska@kosmetyczni.pl) lub do dyrektor naukowej Związku - dr Ewy Starzyk (tel. +48 696 080 840; e-mail: estarzyk@kosmetyczni.pl)

# Newsy producenci
reklama