Unia zakazuje używania formaldehydu w produktach kosmetycznych
Unia zakazuje używania formaldehydu w produktach kosmetycznych

23 maja 2019 r.  w  Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej zostało opublikowane rozporządzenie Komisji (UE) 2019/831 z dnia 22 maja 2019 r. zmieniające załączniki II, III i V do rozporządzenia nr 1223/2009 dotyczącego produktów kosmetycznych.

Rozporządzenie wprowadza w życie, długo wyczekiwany, zakaz stosowania w produktach kosmetycznych formaldehydu.

Rozporządzenie wchodzi w życie 12 czerwca 2019 r., tym samym jest to ostateczny termin wycofania produktów z rynku zawierających składniki dodane do załącznika II rozporządzenia dotyczącego produktów kosmetycznych. 

źródło; kosmetyczni.pl

# Newsy producenci
reklama