Powraca Akademia Legislacji Kosmetycznej - najlepiej czerpać wiedzę z zaufanego źródła

Powraca Akademia Legislacji Kosmetycznej - najlepiej czerpać wiedzę z zaufanego źródła

Wiem, że nic nie wiem – tę sentencję przypisuje się zwyczajowo Sokratesowi, ale w ostatnich miesiącach mógłby się pod nią podpisać każdy, kto ma do czynienia z projektami nowelizującymi regulacje kosmetyczne.

Polski Związek Przemysłu Kosmetycznego, jako organizacja branży stale uczącej się, odpowiada na to wyzwanie kolejną edycją Akademii Legislacji Kosmetycznej!

Na pierwsze po dłuższej przerwie spotkanie z tego cyklu Związek zaprasza wszystkie firmy kosmetyczne (nie tylko należące do grona Kosmetycznych), 31 maja br. Akademia Legislacji Kosmetycznej zostanie poprowadzona w formule online dla wszystkich zainteresowanych.

W sposób szczególny Kosmetyczni zapraszają: 

  • przedstawicieli firm kosmetycznych „najmłodszych” stażem rynkowym,
  • pracowników działów regulatory, technicznych, marketingu i komunikacji,
  • wszystkich, którzy na co dzień mają wąską specjalizację i chcieliby poszerzyć wiedzę z kolejnego obszaru tematycznego!

Zespół techniczno-legislacyjny związku – w pełnym 5-osobowym składzie – przez ok. 4 godziny będzie przybliżał i rozszyfrowywał dla uczestników zagadnienia związane z:

  • rozporządzeniem kosmetycznym i ustawą o produktach kosmetycznych,
  • obowiązkami poszczególnych uczestników łańcucha dostaw,
  • właściwego rozumienia kwestii oznakowania kosmetyków,
  • zarządzaniem portfolio składników kosmetycznych w firmie,
  • faktów i mitów na temat składników w kosmetykach,
  • etycznym reklamowaniem produktów kosmetycznych.

Tematy będą zgrupowane w dwa bloki merytoryczne, z których każdy zakończy się praktycznym warsztatem.

Link do rejestracji i szczegółowy opis webinaru wraz z kosztami uczestnictwa znajduje się w poniższym linku.

# Newsy producenci
 reklama