Laboratorium Kosmetyczne Dr Irena Eris: chcemy zostawić przyszłym pokoleniom czysty, ekologiczny świat
Laboratorium Kosmetyczne Dr Irena Eris: chcemy zostawić przyszłym pokoleniom czysty, ekologiczny świat

Joanna Łodygowska, szef działu komunikacji Laboratorium Kosmetyczne Dr Irena Eris:

Wytworzenie wysokiej jakości kosmetyku to wymagający i złożony proces.

Systematycznie modernizujemy park maszynowy, inwestując w nowe urządzenia, szkolimy się, zarówno po kątem zawodowym, jaki i podnoszącym wiedzę z zakresu BHP i ergonomii pracy, oraz modernizujemy przestrzeń produkcyjną. Najwyższa jakość naszych produktów jest osiągana z poszanowaniem środowiska naturalnego.

W naszych działaniach korzystamy wyłącznie z zielonej energii.

Od początku 2019 roku wszystkie kosmetyki były produkowane dzięki energii wytwarzanej w 100% z odnawialnych źródeł, jak wiatr czy energia słoneczna. Dzięki temu zmniejszyliśmy ślad węglowy o 3000 ton dwutlenku węgla. Otrzymaliśmy certyfikat  „Naturalnie, Że Energia" poświadczający, że zakupioną energię elektryczną w 2019 roku pozyskano w 100% z odnawialnych źródeł.

Wzięliśmy tez udział w programie certyfikującym i otrzymaliśmy certyfikat „W Trosce o Naturę" przyznawany przez organizację Interseroh firmom, dla których troska o środowisko naturalne oraz kwestie zrównoważonego rozwoju w obszarze środowiska stanowią podstawę funkcjonowania. Celem tego programu było dokonanie obliczeń obrazujących w sposób liczbowy poziom redukcji emisji CO2 przy zastosowaniu procesu recyklingu materiałowego odpadów w stosunku do poziomu emisji CO2 w przypadku zaniechania takich działań i składowania odpadów opakowaniowych.

W 2019 roku poddaliśmy recyclingowi nasze używane opakowania. Dzięki temu zredukowaliśmy ślad węglowy o 258 ton CO2.

W 2016 r. przystąpiliśmy do ONZ-owskiej inicjatywy Global Compact. Głównym zadaniem organizacji, powołanej w 2000 roku przez Sekretarza Generalnego ONZ Kofiego Annana, jest propagowanie zasad związanych m.in. z przestrzeganiem praw pracowniczych czy wspieraniem ochrony środowiska.

Jako producent wyrobów kosmetycznych skupiamy się na takich aspektach jak np. zrównoważona gospodarka surowcowa, racjonalne gospodarowanie odpadami czy odpowiednie zużycie wody.

Stosujemy nowoczesne maszyny i technologie. Prowadzimy proces produkcyjny w taki sposób, żeby minimalizować ilość strat na każdym z etapów produkcji, dzięki czemu zmniejszamy zużycie surowców oraz zmniejszamy ilość wytwarzanych odpadów poprodukcyjnych. Stawiamy na rozwój zaawansowanych badań naukowych, mając na względzie ich znaczenie w tworzeniu naszych produktów w taki sposób, aby móc zaoferować wartość dodaną otoczeniu, z którym współpracujemy.

Wykorzystując zdobycze nauki i technologie stworzone w Centrum Naukowo-Badawczym Dr Irena Eris oraz kreatywność naszych pracowników, jesteśmy w stanie tworzyć innowacyjne rozwiązania, które podnoszą jakość życia.

Prowadzimy badania nad wykorzystaniem w opakowaniach surowców pochodzenia naturalnego, biodegradowalnego. Tworzymy kosmetyki, które odpowiadają na potrzeby konsumentów – np. wprowadzamy na rynek produkty bazujące na naturalnych składnikach, których opakowania tworzone są m.in. z surowców odnawialnych. Dbałość o naturę i środowisko, w którym żyjemy, jest dla nas szczególnie istotna – chcemy zostawić przyszłym pokoleniom czysty, ekologiczny świat.

Dlatego m.in. w całej Grupie Dr Irena Eris redukujemy zużycie plastiku, a w naszych hotelach zainwestowaliśmy w stacje ładujące samochody elektryczne.

Zwracamy uwagę zarówno na procesy i technologie, które mają wymierny wpływ na środowisko, jak i na zmianę naszych przyzwyczajeń i zachowań, dzięki którym możemy robić coś dobrego dla naszej planety.

Podsumowując działania Laboratorium Kosmetycznego Dr Irena Eris:

  • od 2019 r. produkujemy kosmetyki wykorzystując wyłącznie energię elektryczną pochodzącą w 100% ze źródeł odnawialnych (zielona energia),
  • stosujemy nowoczesne maszyny i technologie,
  • większość produktów pakowana jest w opakowania, które mogą podlegać odzyskowi w drodze recyklingu lub odzyskania energii z odpadów opakowaniowych,
  • w 2019 roku poddaliśmy procesowi odzysku i recyklingu opakowania wprowadzone na rynek, dzięki czemu przyczyniliśmy się do redukcji śladu węglowego w wysokości 258 ton CO2
  • projektujemy opakowania tak, aby minimalizować masę opakowania zapewniając skuteczną ochronę dla wyrobu,
  • prowadzimy badania nad wykorzystaniem w opakowaniach surowców pochodzenia naturalnego, biodegradowalnego,
  • jesteśmy firmą „bez plastiku” - zrezygnowaliśmy z użycia butelek, kubków, sztućców i innych materiałów jednorazowego użytku wykonanych z plastiku
  • w peelingach  wykorzystujemy surowce biodegradowalne 
  • prowadzimy zbiórkę odpadów elektrycznych i elektronicznych poprodukcyjnych, jak również umożliwiamy pracownikom zbiórkę takich odpadów pochodzących z gospodarstw domowych
  • Laboratorium Kosmetyczne Dr Irena Eris jest Członkiem Założycielem Polskiego Związku Przemysłu Kosmetycznego i wspiera też aktywnie działania Związku w zakresie wprowadzania strategii plastikowej.

# Newsy producenci
reklama