Kosmetyczni organizują webinar w temacie SUP

Kosmetyczni organizują webinar w temacie SUP

29 sierpnia br. Kosmetyczni zapraszają wszystkie firmy kosmetyczne na związkowy webinar „Dyrektywa SUP, a branża kosmetyczna – teoria i praktyka”. Dlaczego to ważne właśnie teraz?

Od 9 maja br., czyli od dnia, w którym w Dzienniku Urzędowym została opublikowana Ustawa z dnia 14 kwietnia 2023 r. o zmianie ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej oraz niektórych innych ustaw (ustawa SUP), obowiązuje w Polsce zakaz niektórych jednorazowych produktów z tworzyw sztucznych, konieczność oznakowania niektórych produktów i opłaty dla wprowadzających produkty w opakowaniach. Wiele firm nadal zastanawia się jednak, jak dyrektywa SUP wpłynie na ich biznes firmy, czy mają w swoim portfolio produkty SUP i jakie w związku z tym ciążą na nich obowiązki.

Eksperci będą szukać podpowiedzi i odpowiedzi związanych z wyzwaniami legislacyjnymi. Webinar poprowadzą Magdalena Turowska i Ewą Starzyk (PZPK) oraz gość specjalny – Paweł Sosnowski, pełnomocnik zarządu ds. regulacji środowiskowych w Interzero, który od ponad 20 lat specjalizuje się w tematyce gospodarki odpadami. Od 2001 był związany jest z Ministerstwem Klimatu i Środowiska, w którym do 2022 r. pełnił funkcję naczelnika Wydziału ds. Odpadów Poużytkowych w Departamencie Gospodarki Odpadami. Paweł Sosnowski w swoim wystąpieniu przedstawi formalno-administracyjne kwestie związane z produktami SUP, m.in. zasady związane z wprowadzaniem, rejestracją w BDO, opłatami i sprawozdaniami.

Szczegółowa agenda spotkania i link do rejestracji znajdują się w systemie konfeo: https://webinardyrektywasup2023.konfeo.com/pl/groups

Wydarzenie otwierte jest także dla firm nienależących do Polskiego Związku Przemysłu Kosmetycznego.

# Newsy producenci
 reklama