Global Cosmed komentuje wyniki finansowe za 2022 rok: najgorsze za nami

Global Cosmed komentuje wyniki finansowe za 2022 rok: najgorsze za nami

Grupa Kapitałowa Global Cosmed podsumowuje działania w 2022: wojna w Ukrainie jest testem dla najbardziej wytrwałych. Widoczny wzrost sprzedaży, modernizacja fabryk w kierunku efektywności i silne brandy to nasze sukcesy. A to wszystko mimo potężnej inflacji i trzęsienia ziemi na rynku komponentów produkcyjnych w związku z wojną w Ukrainie.

Wyniki finansowe zarząd GC ocenia jako dalekie od oczekiwań i absolutnie nie odzwierciedlające jej potencjału. Wzrost skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży o 13% do poziomu prawie 400 mln zł w 2022 r.; spadek skonsolidowanej EBITDA do poziomu 12,6 mln zł przez znaczący wzrost kosztów surowców i materiałów (+ 24% r.r.); utrzymanie dyscypliny kosztowej w pozostałych kategoriach.

Usprawnienia technologiczne w fabrykach, przeprowadzony rebranding wszystkich marek Global Cosmed, rozwój eksportu i silne zaangażowanie w zrównoważony rozwój to elementy długoterminowej strategii wzrostu Grupy Kapitałowej Global Cosmed.

Podstawą wzrostu produkcji była automatyzacja i robotyzacja przez zakup wysokowydajnych linii produkcyjnych (rekordowo wysokie inwestycje w park maszynowy w 2021 roku). Ich adaptacja i montaż trwały cały zeszły rok. Efekty widać m.in. w zakładzie w niemieckim Stadtilm, gdzie moce produkcyjne w 2022 roku zwiększyły się o 50% a docelowo będą podwojone w stosunku do 2021 r.

Ostatnie dwa lata to też czas wykorzystany na rozwój brandów Global Cosmed. Rebranding marki Bobini (uwieńczony tytułem Dziecięca Marka Roku 2022), wdrożone nowe linie produktowe w marce Kret (pozycja rynkowego lidera potwierdzona nagrodą Złoty Paragon), wejście marki Sofin na rynek najbardziej wartościowej kategorii rynku tj. środków do prania (oraz wprowadzenia na rynek innowacji dla osób z niepełnosprawnością wzroku - nagroda specjalna Złota Innowacja), mają przynieść wzrost udziału sprzedaży własnych marek.

W końcu rozwój eksportu brandów Global Cosmed - trzeci filar strategii biznesowej. Realizowany jest poprzez wzrosty na rynkach, gdzie firma jest już obecna oraz pozyskanie kontraktów w nowych krajach (np.: w Gruzji czy w Azji). Równolegle zwiększone zostały przychody ze sprzedaży marek prywatnych w Niemczech o 50% r.r.

„Nasze oczekiwania co do wyników w 2022r. były zdecydowanie wyższe. Zakładaliśmy, że koniec pandemii pozwoli na przyśpieszenie rozwoju firmy. Tymczasem w miejsce oczekiwanej stabilizacji sytuacji na rynku, wybuch wojny przyniósł kolejne turbulencje. Skutkiem tego była kontynuacja podwyżek cen surowców i dalsze ograniczenie ich dostępności. Wzrost kosztów wytworzenia następował szybciej niż możliwości weryfikacji cen u największych odbiorców. Stąd krótkookresowo koszty przeważały nad przychodami. Jednakże dobrze wykorzystaliśmy ten trudny czas inwestując w nasze brandy i nowoczesny park maszynowy. Pozwoli to na uwolnienie naszego potencjału rozwoju w kolejnych latach, począwszy już od pierwszych miesięcy tego roku.” - skomentowała Magdalena Miele, wiceprezes zarządu Global Cosmed S.A.

Elementem budowania przewagi rynkowej jest przyjęcie w 2022 roku strategii zrównoważonego rozwoju. Struktury zarządzania ryzykami i szansami ESG, bezpośrednia odpowiedzialność za realizację strategii członka zarządu, grupy robocze realizujące konkretne cele to silne podstawy budowania nowoczesnej firmy. Efekty pracy po pierwszych miesiąc to m.in. wypracowanie i wdrożenie polityki klimatycznej, zrównoważonego zarządzania łańcuchem dostaw zgodnie z kryteriami ESG, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zaangażowania społecznego. Firma przyjęła także Zintegrowany Program Tworzenia Produktu, regulacje stosujące się do zasad przygotowania kosmetyków i chemii gospodarczej zgodnie z zasadami gospodarki obiegu zamkniętego (program nagrodzony m.in. Złotem w konkursie Innowator ESG).

# Newsy producenci
 reklama