Dr Małgorzata Chełkowska dołączyła do zarządu Polskiego Towarzystwa Chemików Kosmetologów

Dr Małgorzata Chełkowska dołączyła do zarządu Polskiego Towarzystwa Chemików Kosmetologów

Zarząd Polskiego Towarzystwa Chemików Kosmetologów, podczas posiedzenia w dniu 20 marca 2023, podjął decyzję o uzupełnieniu składu. Nowym członkiem zarządu została Małgorzata Chełkowska, która zastąpiła zmarłego niedawno prof. Jacka Arcta.

Dr Małgorzata Chełkowska jest jednym z członków – założycieli Polskiego Towarzystwa Chemików Kosmetologów. Jest absolwentką Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej, doktorem nauk chemicznych, kosmetologiem i współzałożycielką marek Yonelle i MedEstelle. Od ponad 20 lat zajmuje się tworzeniem kosmetyków. Jest także wykładowcą akademickim. Swoją rozprawę doktorską poświęciła przenikaniu składników aktywnych przez skórę.

Małgorzata Chełkowska, to osoba z ogromną wiedzą i doświadczeniem niezwykle efektownego i skutecznego łączenia nauki z biznesem. Symbolicznym jest także fakt, że jej droga zawodowa zaczęła się na Politechnice Warszawskiej – w gronie studentów, których mentorem i promotorem był prof. Jacek Arct.

- Ideę reaktywowania towarzystwa naukowego kosmetologów popierałam od samego początku. W branży kosmetycznej nauka jest źródłem większości innowacji, których tak bardzo potrzebują firmy, aby się rozwijać. Istnienie Towarzystwa ożywia kontakty między nami – przedstawicielami biznesu i środowiskami akademickimi – mówi Małgorzata Chełkowska.

Pierwszą okazją do spotkania będzie międzynarodowa konferencja naukowa „SCIENCE FOR PERSONAL CARE & BEAUTY - recent findings on cosmetology” - to wspólne przedsięwzięcie Polskiego Towarzystwa Chemików Kosmetologów (PTCK) i the International Federation of Societies of Cosmetic Chemists (IFSCC). Eksperci branży kosmetycznej spotkają się w Warszawie już 24 kwietnia 2023. Zainteresowane udziałem osoby zachęcamy do kontaktu z biurem Towarzystwa (biuro@ptck.pl).

Prelegentami konferencji będą eksperci branży kosmetycznej z całego świata – zarówno przedstawiciele środowisk naukowych, jak i biznesu. Wśród nich – architekci sukcesów kosmetycznych marek globalnych, a także twórcy innowacyjnych przedsięwzięć polskiego pochodzenia.

# Newsy producenci
 reklama