L`Oreal na rzecz środowiska naturalnego
L`Oreal na rzecz środowiska naturalnego

22 kwietnia obchodzony jest Światowy Dzień Ziemi. Tego dnia uwaga społeczeństwa skupiona jest na problemach związanych ze zmianami klimatu oraz trosce o naturę.

Mając na uwadze zagrożenia środowiskowe, L`Oréal koncentruje swoje działania wokół bardziej ekologicznego modelu rozwoju gospodarczego. Wśród nich warto wymienić te realizowane w Polsce przez L’Oréal Warsaw Plant na rzecz przeciwdziałania suszy i wsparcia bioróżnorodności.

Zmniejszanie śladu węglowego

76 proc. Polaków nigdy nie słyszało o śladzie węglowym jakiegokolwiek produktu – wynika z badań ARC Rynek i Opinia[1]. Światowy Dzień Ziemi jest doskonałą okazją do przypomnienia, że każdy z nas pozostawia po sobie ślad węglowy, dlatego warto edukować, jak być świadomym konsumentem i wybierać rozwiązania przyjazne środowisku. To także dobry moment do promowania postaw proekologicznych oraz edukacji na temat nieodwracalnych zmian klimatu. Tematem tegorocznych, pięćdziesiątych obchodów Dnia Ziemi są działania na rzecz klimatu.

Z analiz cyklu życia produktów L’Oréal wynika, że średnio 50% śladu środowiskowego produktu jest związane z jego opakowaniem.

M.in. dlatego L`Oréal zobowiązał się do poprawy ekologicznego i społecznego profilu 100 proc. swoich produktów i od ponad 10 lat realizuje politykę optymalizacji w tym zakresie.  W tym celu koncern aktywnie promuje recykling opakowań oraz stosowanie materiałów odnawialnych, jak tworzywa sztuczne pochodzenia biologicznego. Do 2025 r. 100 proc. opakowań będzie można ponownie wykorzystać, napełnić, naładować i poddać recyklingowi lub kompostowaniu.

- Aktywność ludzka nie może konkurować z siłami planety i kwestionować bezpieczeństwa przestrzeni życiowej człowieka. Jesteśmy przekonani, że firmy muszą szybko przestawić się na sposób działania mieszczący się w granicach stawianych przez planetę i zadbać o synergię systemów społeczno-ekonomicznych i środowiska. W kwestii klimatu i środowiska naturalnego musimy wszyscy stanąć na wysokości zadania i zrobić to, co trzeba, a nie to, co jest łatwe – uważa Alexandra Palt, CSR & sustainability director Grupy L'Oréal.

– Wyzwania środowiskowe i społeczne, z którymi musimy się aktualnie mierzyć powinny zajmować priorytetowe miejsce w modelach biznesowych firm na całym świecie. Jestem przekonany, że przemyślane i konsekwentnie realizowane działania pozwolą odnieść sukces nie tylko na poziomie biznesowym, ale przede wszystkim w walce z negatywnymi konsekwencjami kryzysu klimatycznego. Realizacja programu „Sharing Beauty With All”[2], który szeroko odpowiada na aktualne potrzeby i wyzwania środowiskowe, od lat pozwala nam prowadzić działania zgodnie z ideą zrównoważonego rozwoju. Cieszę się, że nasza działalność w Polsce ma znaczący wpływ na osiągane w tym obszarze wyniki na poziomie globalnym – podkreśla Niels Westerbye Juhl, General Country Manager, L`Oréal Polska i Kraje Bałtyckie.

Przeciwdziałanie suszy

Niski stan wód, suche pola oraz zagrożenie pożarowe w lasach to coraz częstszy widok na naszej planecie. To wszystko świadczy o kurczących się zasobach wodnych, także w Polsce. Po kolejnej zimie, praktycznie bez śniegu i przy braku znaczących opadów deszczu, wizja suszy wydaje się nieunikniona. Zmiany klimatu i olbrzymie zapotrzebowanie na wodę w przemyśle, rolnictwie i gospodarstwach domowych powodują, że coraz częściej, mamy do czynienia z lokalnymi niedoborami wody.

M.in. w celu przeciwdziałania takim skutkom, L’Oréal Warsaw Plant uruchomił Stację Recyklingu Wody.

To krok w kierunki koncepcji „suchej fabryki”, który pozwala na oczyszczanie ścieków i odzyskiwanie wody o wysokim standardzie, którą można ponownie wykorzystać w procesach około produkcyjnych. Uruchomienie projektu przyczyniło się do zredukowania zużycia wody o 40 proc. w porównaniu z rokiem 2005, przy jednoczesnym wzroście produkcji o 220%. To także jeden z elementów realizacji koncepcji gospodarki obiegu zamkniętego.

W trosce o bioróżnorodność

W globalnej strategii zrównoważonego rozwoju L`Oréal ważne miejsce zajmuje troska o najbliższe środowisko naturalne. W roku 2019 L`Oréal Warsaw Plant we współpracy z Fundacją ClearWing na rzecz Bioróżnorodności przeprowadziła inwentaryzację bioróżnorodności na terenie swojej działalności w Kaniach.

Fabryka mieści się w otulinie obszaru Natura 2000, dlatego inicjatywa miała na celu dokładne zapoznanie się z organizmami fauny i flory, które żyją w jej pobliżu. Informacje pozyskane podczas badań pozwolą L`Oréal na opracowanie działań pro środowiskowych skierowanych do najbliższego otoczenia.

Przykładem istniejących od kilku lat rozwiązań służących ochronie żyjących gatunków są specjalne otwory w płocie dla swobodnej wędrówki m.in. płazów. Poza tym koncern regularnie angażuje się w budowanie świadomości ekologicznej wśród swoich pracowników i społeczności lokalnej. W firmie od lat organizowane są warsztaty, podczas których omawiane są zagadnienia poświęcone tematyce środowiskowej. L`Oréal we współpracy z Gminą Brwinów regularnie podejmuje działania edukacyjne skierowane także do najmłodszych. W ramach eko lekcji, w szkołach dzieci pracowników fabryki organizowane są zajęcia poświęcone tematyce ekologii. W roku 2019 odbyło się 22 eko lekcje dla 425 dzieci w szkołach, a także 4 dni otwarte, w których wzięło udział 34 dzieci i 17 dorosłych.

„Dni Ziemi” w L`Oréal

Od kilu lat z okazji Dnia Ziemi wolontariusze z L’Oréal Warsaw Plant we współpracy z pracownikami Gminy Brwinów dbają o tereny zielone. Sadzą drzewa, krzewy, kwiaty lub zajmują się pielęgnacją terenu zielonego na wskazanym terenie.

Dodatkowo co roku z tej okazji, a także na jesieni w ramach akcji sprzątania świata, wśród pracowników fabryki wspólnie z firmą recyklingową prowadzona jest zbiórka elektro-odpadów.

W zamian za przyniesiony zużyty sprzęt elektroniczny pracownicy dostają sadzonki kwiatów. W tym roku zadecydowano o przekazaniu produktów na cele charytatywne. Za każdy kilogram zebranych elektro-odpadów firma przeznaczy produkty tej samej wartości wagowej dla domu opieki społecznej.

Działania na rzecz klimatu

Od 2013 roku Grupa L’Oréal sukcesywnie realizuje cele zrównoważonego rozwoju, które zostały zawarte w globalnym programie „Sharing Beauty With All”. Dzięki temu ograniczono m.in. emisję CO2, zużycie wody i energii. Pod koniec czerwca br. firma podsumuje rezultaty dotychczasowych działań oraz przedstawi kolejne ambitne zobowiązania na rok 2030 w kierunku wyeliminowania negatywnego wpływu na środowisko.

14 kwietnia dyrektor generalny Grupy, Jean-Paul Agon, wraz z innymi liderami biznesu, decydentami, związkami zawodowymi, organizacjami pozarządowymi i zespołami doradców dołączył do Green Recovery Alliance - sojuszu na rzecz ekologicznej naprawy gospodarczej.

Jest to ogólnoeuropejskie wezwanie do opracowania i wdrożenia pokryzysowych planów naprawczych, które w centrum europejskiej polityki gospodarczej mają postawić przeciwdziałanie zmianie klimatu i ochronę bioróżnorodności. L’Oréal Polska realizuje działania na rzecz naszej planety w ramach SBWA, m.in. angażując się w różnego rodzaju partnerstwa, np. Program Water Management, który w Polsce koordynowany jest przez Global Compact Network Poland czy inicjatywę SDGs Razem dla Środowiska[3], która ma na celu walkę o przyjazny klimat i realizację celów zrównoważonego rozwoju.

Za dotychczasowe działania w obszarze zrównoważonego rozwoju Grupa L’Oréal została wyróżniona m.in. w rankingu międzynarodowej organizacji non-profit – Carbon Disclosure Project.

Spośród  8400 ocenianych przedsiębiorstw L’Oréal był jedną z sześciu, które w tym roku uzyskały ocenę ‘A’ we wszystkich trzech kategoriach. Jest też jedyną firmą, która zdobyła potrójną ocenę ‘A’ przez cztery lata z rzędu. W ocenie uwzględnione zostały działania Grupy L’Oréal na rzecz redukcji emisji związków węgla, przeciwdziałania wylesianiu w łańcuchu dostaw i poprawy zarządzania zasobami wodnymi oraz jej wysiłki, by stać się wzorem nowej zrównoważonej gospodarki. Za wdrażanie idei zrównoważonej produkcji i realizacji koncepcji „dry factory”, w tym budowy Stacji Oczyszczania Wody L’Oréal Polska została wyróżniona w 8. Edycji Listków CSR Polityki, w której otrzymała także Biały Listek CSR.

Oprócz tego, jako jedyna firma z branży kosmetycznej, pojawiła się w VII Rankingu Odpowiedzialnych Firm w Polsce.

[1] Raport ARC Rynek i opinia, dostęp online (15.04.2020): https://arc.com.pl/Co-trzeci-Polak-nie-segreguje-smieci-blog-pol-1570694261.html
[2] „Sharing Beauty with All”(SBWA) – globalny program zrównoważonego rozwoju zainicjowany w roku 2013, w Polsce pod nazwą „Dzielenie się Pięknem ze Wszystkimi”
[3] Partnerstwo powołane przez Centrum UNEP/GRID-Warszawa jest odpowiedzią na potrzebę budowy w Polsce przyjaznego klimatu oraz możliwie najlepszych warunków dla realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju, a szczególnie tych, które odnoszą się do kwestii środowiskowych. Więcej na: www.gridw.pl/partnerstwo
# Newsy producenci
 reklama