Miraculum podało wyniki finansowe za rok 2022

Miraculum podało wyniki finansowe za rok 2022

Notowana na rynku głównym GPW firma kosmetyczna Miraculum w 2022 roku odnotowała przychody netto na poziomie: 43,3 mln zł względem 33,7 mln zł rok wcześniej, co oznacza wzrost 27 proc. r/r.

W 2022 roku marża na sprzedaży wzrosła o 36 proc. r/r. Spółka osiągnęła dodatni wynik EBITDA i zmniejszyła stratę względem roku poprzedniego.

W 2022 r. spółka odnotowała pierwszy raz od kilku lat dodatni wynik EBITDA: 0,48 mln zł, a wynik EBIT wyniósł -0,5 mln zł względem -2,8 mln zł rok wcześniej. Miraculum zmniejszyło stratę netto do 2,4 mln zł względem 4,1 mln zł rok wcześniej. Wynik netto roku 2022 został w znacznym stopniu obciążony zmianą w linii aktywa z tytułu podatku odroczonego oraz zwiększonymi kosztami odsetek od otrzymanych pożyczek, co jest związane ze wzrostem stóp procentowych.

- Pomimo wzrostu kosztów sprzedaży i ogólnego zarządu, znaczący wzrost sprzedaży, przełożył się na poprawę wyniku EBIT i EBITDA. Celem zarządu na rok 2022 było osiągnięcie pozytywnej EBITDA, co się udało. Bardzo cieszy wzrost market share naszych brandów, ale głównym celem na najbliższą przyszłość jest dalsza poprawa efektywności funkcjonowania. Pracujemy nad dalszą poprawą marży i wyników na każdym poziomie rachunku zysków i strat.  – komentuje Sławomir Ziemski, członek zarządu Miraculum.

Pomimo nadal trudnych warunków rynkowych (wzrost kosztów wytworzenia, inflacji, trwającej pandemii COVID oraz agresji Rosji na Ukrainę) nastąpił wzrost przychodów ze sprzedaży o 9,6 mln zł, przy jednoczesnym wzroście kosztów sprzedaży i ogólnozakładowych o 2 mln zł. Spółka odnotowała wzrosty przychodów praktycznie we wszystkich kanałach sprzedaży. Wzrosty dotyczą szerokiego portfolio marek: Miraculum, Wars, Pani Walewska, oraz Joko.

Spółka dynamicznie rozwija sprzedaż eksportową: w 2022 r. Miraculum poszerzyło zasięg geograficzny swojej oferty między innymi o kraje Zatoki Perskiej. W 2023 poza rozwojem współpracy na rynkach, gdzie spółka jest już obecna, jednym z celów jest wprowadzenie produktów spółki na rynki Europy Zachodniej, Azji i Ameryki Północnej.

- Liczymy, że nowa oferta produktowa w markach Joko, Chopin, Miraculum oraz Tanita, pomoże nam w wejściu na nowe rynki. Klienci wskazują nowości wdrożone w latach 2020-2022 jako produkty, którymi są najbardziej zainteresowani. Sprzedaż eksportowa w Miraculum systematycznie się umacnia i spodziewamy się, że będzie  stanowić jeden z filarów wzrostu sprzedaży i wyników Miraculum w kolejnych latach – podsumowuje Ziemski.

# Newsy producenci
 reklama