Może być wybuchowo - co warto wiedzieć o produkcji z użyciem etanolu - Kosmetyczni zapraszają na webinar
Może być wybuchowo - co warto wiedzieć o produkcji z użyciem etanolu - Kosmetyczni zapraszają na webinar

Już prawie 1000 firm skorzystało w ostatnich tygodniach z tzw. „szybkiej ścieżki” rejestracji produktów biobójczych. Czy jednak  wszyscy są świadomi, co może się stać podczas produkcji kosmetycznej (i nie tylko) z użyciem etanolu? Czy i jak rosnące temperatury mogą zagrozić takiej produkcji? Czy przypadkiem firmy kosmetyczne…nie siedzą na bombie?

Zagrożenia dla produkcji z etanolem dobrze obrazuje m.in. ten krótki film:


Polski Związek Przemysłu Kosmetycznego wraz z ekspertami TSE Polska zaparasza na kolejny, czwarty już webinar z cyklu #OdpornyBiznes. Tym razem uwaga poświęcona będzie zasadom obowiązującym w trakcie produkcji z etanolem – łatwopalną substancją niebezpieczną, która w kontakcie z powietrzem stwarza ryzyko wybuchu.

Szczegółowa agenda spotkania:

Prawo budowlane i przepisy dot. odporności pożarowej budynków – prowadzący mgr inż. arch. Roman Krawczyk

  • Jakie obowiązki przeciwpożarowe w produkcji z etanolem wynikają z Prawa Budowlanego?
  • Jakie są odstępstwa i wyłączenia od przepisów techniczno-budowlanych?
  • Jakie są skutki zmiany sposobu użytkowania obiektu bez wymaganego zgłoszenia?

Naruszenia obowiązku utrzymania obiektu budowlanego w należytym stanie technicznym

  • Jakie obowiązki dla produkcji z etanolem wynikają z rozporządzenia „W sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać́ budynki i ich usytuowanie”?
  • Klasy odporności budynków lub ich części, wymogi klasy odporności pożarowej elementów budynku, pomieszczenia zagrodzone wybuchem oraz ich usytuowanie, pojęcie strefy pożarowej oraz dopuszczalne ich powierzchnie

Zagrożenie wybuchem w produkcji z etanolem – prowadząca mgr inż. Marzena Sokołowska

  • Podstawy prawne, atmosfera wybuchowa, materiały palne
  • Klasyfikacja stref zagrożenia wybuchem, pomieszczenia zagrożone wybuchem i  zapobieganie wybuchom

Praktyczne aspekty magazynowania i rozlewu rozpuszczalników – prowadzący mgr inż. Paweł Janowicz

  • Case study - wymagania dla pomieszczeń́ magazynowania i rozlewu,
  • Wentylacja bytowa, wentylacja awaryjna, instalacja elektryczna i eksplozymetria

Prelegenci:

mgr inż. Marzena Sokołowska, inżynier procesów technologicznych z ponad 20-letnim doświadczeniem specjalizująca się w pracach inżynieryjnych na zlecenie głównie przemysłu farmaceutycznego i pokrewnych. Od 15 lat swoje zainteresowania zawodowe rozszerzyła o aspekty związane z bezpieczeństwem produkcji m.in. zagadnienia związane z zagrożeniem wybuchem. Niezależny konsultant współpracujący z największymi firmami inżynieryjnymi na polskim rynku,

mgr inż. Paweł Janowicz, inżynier instalacji sanitarnych, wentylacji i klimatyzacji z ponad 20-letnim doświadczeniem specjalizujący się w pracach inżynieryjnych na zlecenie głównie przemysłu farmaceutycznego i pokrewnych. Współwłaściciel firmy projektowej TSE Polska Sp. z o.o. Sp. k.,

mgr inż. arch. Roman Krawczyk, inżynier architekt z ponad 20-letnim doświadczeniem specjalizujący się w pracach inżynieryjnych na zlecenie głównie przemysłu farmaceutycznego i pokrewnych. Współwłaściciel firmy projektowej TSE Polska Sp. z o.o. Sp. k.

Data i godzina: 7 maja br., godz. 10.00

Czas trwania: 2 h

Link do rejestracji: https://webinar-wybuchowy.konfeo.com/pl/groups

# Newsy producenci
 reklama