Rada Etyki Mediów podziela stanowisko Global Cosmed w kwestii braku obiektywizmu w programie Co nas truje?
Rada Etyki Mediów podziela stanowisko Global Cosmed w kwestii braku obiektywizmu w programie "Co nas truje?"

Global Cosmed poinformował, że Rada Etyki Mediów zgodziła się z zarzutami braku bezstronności w wyemitowanym wczesną wiosną odcinku audycji "Co nas truje?", którego tematem były produkty do higieny ciała.

Program wzbudził w środowisku spore emocje, gdyż jego wydźwięk sugerował, że znaczna część oferty kosmetycznej może być niebezpieczna dla zdrowia konsumentów, a pozytywne opinie zebrały produkty, których ambasadorką wkrótce stała się prowadząca program Katarzyna Bosacka.

Tuż po tym, jak spółka Naturella ogłosiła, że rozpoczyna współpracę z Katarzyną Bosacką, TVN zerwał kontrakt z dziennikarką. Firma Global Cosmed złożyła mimo wszystko skargę do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji oraz Rady Etyki Mediów.

29 lipca Rada Etyki Mediów przedstawiła swoje stanowisko w tej sprawie. Publikujemy je poniżej w całości.

"Rada Etyki Mediów zajęła stanowisko wobec złożonej przez spółkę Global Cosmed Group S.A., producenta żeli pod prysznic Apart Natural, skargi co do bezstronności opublikowanego w dniu 17 marca 2019 roku stacji TVN Style programu „Co nas truje – żele i płyny do mycia”.

W ocenie spółki, w programie tym Pani Katarzyna Bosacka w sposób nierzetelny i wprowadzający odbiorców w błąd sugerowała o rzekomej szkodliwości składnika SLES w produktach kosmetycznych. W trakcie odcinka, sprawiając wrażenie niezależnego eksperta, wypowiadał się pracownik laboratorium firmy Laboratorium Naturella Sp. z o.o. zaś produkty Only Bio zostały przedstawione jako jedyne bezpieczne i zdrowe, mimo iż posiadały te same składniki, które w chwilę wcześniej były określone jako szkodliwe. Umożliwiono też udzielenie szerokiej wypowiedzi Pani Ewie Wójcikowskiej, byłej już prezes zarządu Laboratorium Naturella sp. z o.o., a program w znacznej części koncentrował się na wskazywaniu zalet produktów Only Bio.

Odnośnie rzetelności twierdzeń prezentowanych przez Panią Bosacką w programie, swoje zastrzeżenia zgłosił również Polski Związek Przemysłu Kosmetycznego wskazując, iż w świetle najnowszych badań nie ma podstaw, aby SLES w stężeniach stosowanych w produktach kosmetycznych, stanowił zagrożenie dla zdrowia konsumentów.

Rada Etyki Mediów w pełni zgodziła się z przedstawionymi przez spółkę Global Cosmed Group zarzutami, podkreślając, że w swoim programie red. Bosacka naruszyła trzy zasady zapisane w Karcie Etycznej Mediów: zasadę obiektywizmu (która wymaga od dziennikarza rzetelnego przedstawiania rzeczywistości, niezależnie od swoich poglądów), zasadę uczciwości (zakładającą nieuleganie wpływom), oraz zasadę pierwszeństwa dobra odbiorcy (podstawowe prawa czytelników, widzów, słuchaczy są nadrzędne wobec interesów redakcji, dziennikarzy, wydawców, producentów i nadawców).

Rada Etyki Mediów oceniła też, iż „nie inne musiały być też wnioski redakcji TVN Style, skoro natychmiast po zawarciu umowy z firmą kosmetyczną, która uczyniła red. Bosacką „ambasadorką”, czyli opłacaną gloryfikatorką wyrobów producenta-zleceniodawcy, zerwała z nią kontrakt i usunęła z anteny”.

Spółka Global Cosmed Group wciąż czeka na zajęcie stanowiska Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w tej sprawie. Zamierza też podjąć kroki prawne przeciwko Katarzynie Bosackiej i Laboratorium Naturella.

# Newsy producenci
 reklama