PZPK przekazał Ministerstwu Klimatu stanowisko branży w sprawie Rozszerzonej Odpowiedzialności Producenta
PZPK przekazał Ministerstwu Klimatu stanowisko branży w sprawie Rozszerzonej Odpowiedzialności Producenta

Ministerstwo Klimatu przygotowuje projekt systemu Rozszerzonej Odpowiedzialności Producenta. Ma on zapewnić finansowanie gospodarki odpadami w Polsce.

Jest jednym z elementów realizacji idei Gospodarki o Obiegu Zamkniętym w zakresie odpadów i opakowań. Oznacza jednak, że opłaty za wprowadzanie do obrotu produktów w opakowaniach w przyszłości znacząco wzrosną.

Polski Związek Przemysłu Kosmetycznego przekazał 7 lutego stanowisko branży kosmetycznej w sprawie Rozszerzonej Odpowiedzialności Producenta Ministerstwu Klimatu.

Przedsiębiorcy sektora kosmetycznego są otwarci na zmiany i rozumieją konieczność wprowadzenia ROP. System musi jednak zostać zaprojektowany tak, aby spowodować realne zamknięcie obiegu opakowań w gospodarce. Dlatego wymaga dofinansowania systemów selektywnej zbiórki i recyklingu odpadów w Polsce.

Stanowisko związku powstało w oparciu o raport KosmetycznychPL „Strategia Plastikowa i Kosmetyki”, prace Grupy Roboczej Strategia Plastikowa oraz konsultacje z firmami członkowskimi Związku.

# Newsy producenci
reklama