Nie taki zły olej palmowy, jeśli pochodzi ze sprawdzonych i certyfikowanych upraw
Nie taki zły olej palmowy, jeśli pochodzi ze sprawdzonych i certyfikowanych upraw

17 czerwca br. dwanaście firm podpisało deklarację przystąpienia do Polskiej Koalicji ds. Zrównoważonego Oleju Palmowego.

– Cieszymy się, że duże firmy idą w nasze ślady. MPS International już od 2016 roku ma wdrożony standard RSPO, czym aktywnie wspiera walkę z nielegalnymi plantacjami palmy olejowej – komentuje Wanda Stypułkowska, prezes MPS International.

Zwiększony popyt na olej palmowy przyspieszył eksploatację tropikalnych lasów chronionych. Zagraża to różnorodności biologicznej niektórych ekosystemów i przyczynia do niszczenia siedlisk gatunków (w dużej mierze orangutanów), powodując konflikty społeczne między rdzennymi społecznościami a producentami.

– Wykorzystywany przez nas olej palmowy pochodzi ze sprawdzonych i bezpiecznych plantacji, zapewniających bezpieczeństwo zagrożonym gatunkom – wyjaśnia Wanda Stypułkowska.

RSPO jako zalecana certyfikacja

Nowo powstała Polska Koalicja ds. Zrównoważonego Oleju Palmowego uznała certyfikację RSPO (Roundtable for Sustainable Palm Oil), czyli Okrągłego Stołu ds. Zrównoważonego Oleju Palmowego, za najlepszą obecnie istniejącą certyfikację na rynku, gwarantującą zrównoważony charakter upraw i wiarygodne kryteria środowiskowe.

– MPS International w swojej strategii CSR (społecznej odpowiedzialności biznesu) ma wpisane dbanie o środowisko naturalne. Przejawem tego jest chociażby rozpoczęcie certyfikacji RSPO Mass Balance już w 2016 roku – mówi Joanna Morawska, pełnomocnik zarządu MPS International ds. zintegrowanego systemu zarządzania. – Dzięki naszej świadomej decyzji kupujemy surowce na bazie oleju palmowego, certyfikowane zgodnie z zasadą Mass Balance. Dzięki temu możemy zaoferować naszym klientom licencję na używanie marki.

Dzięki certyfikacji zgodnie z modelem Mass Balance możliwe jest stosowanie etykiet ze słowem „Mixed” i zwrotem „Contributes to the production of certified sustainable palm oil” (Przyczynia się do produkcji certyfikowanego zrównoważonego oleju palmowego).

Zrównoważony olej palmowy do 2023 roku

Plantacje, którym przyznaje się certyfikat RSPO, nie doprowadzają do wylesiania, a więc do utraty siedlisk dzikich zwierząt. Jednocześnie gwarantują godne warunki pracy dla lokalnych społeczności.

Polska Koalicja ds. Zrównoważonego Oleju Palmowego chce osiągnąć cel strategiczny – 100 procent zrównoważonego oleju palmowego w Polsce – najpóźniej do 2023 roku.

– Trzymamy kciuki za przedsiębiorców, którzy zdecydowali się realnie walczyć z degradacją środowiska naturalnego – dodaje Wanda Stypułkowska, prezes MPS International

# Społeczny biznes
reklama