Ziaja na rzecz profilaktyki raka piersi

Ziaja na rzecz profilaktyki raka piersi

Październik jest miesiącem Świadomości Raka Piersi. W tym szczególnym okresie warto więc mocniej podnosić temat profilaktyki.

Jak pokazują badania, rak piersi to najczęstszy nowotwór występujący u kobiet na świecie. Ponadto, w Polsce rak piersi stał się jednym z najpoważniejszych zagrożeń przedwczesnej umieralności. Kluczowe znaczenie zatem, w kontekście zapobiegania rozwojowi tej choroby, ma diagnostyka oparta na regularnych badaniach mammograficznych oraz USG piersi.

Zaleca się zatem, aby kobiety w grupie wiekowej 50-69 lat poddawały się takim badaniom kontrolnie przynajmniej raz na dwa lata, natomiast jeżeli w rodzinie występowały przypadki nowotworów piersi - raz do roku. W przypadku młodych kobiet ważne jest samobadanie. Powinna je wykonywać każda kobieta powyżej 16 roku życia.

Różowa wstążka to symbol nadziei, że nowotwór piersi da się wyleczyć. Wczesne wykrycie daje szansę na całkowite zwalczenie choroby.

Ziaja od lat wspiera działania diagnostyczne w zakresie mammografii z grupą Lux Med zarówno w placówkach stacjonarnych jak i w punktach mobilnych. Firma zachęca panie do badań profilaktycznych - w 2021 dzięki wspólnej akcji udało się przebadać 173590 kobiet.

Warto zatem pamiętać o tym, jak ogromny wpływ mamy na swoje zdrowie i życie i zachęcać kobiety regularnych badań.

# Społeczny biznes
 reklama