Rossmann mecenasem kultury

Rossmann mecenasem kultury

Rossmann otrzymał tytuł Lidera Odpowiedzialności Kulturalnej Biznesu za działania na rzecz kultury. Pomysłodawcą nagrody jest Fundacja LodzArte założona przez przedstawicieli firm zrzeszonych w Łódzkiej Izbie Przemysłowo-Handlowej.

Nagrody – poza Rossmannem otrzymały je jeszcze dwie inne firmy – były zwieńczeniem Tygodnia Odpowiedzialności Kulturalnej Biznesu (zorganizowanego przez LodzArte). Podczas tego tygodnia udało się przygotować Kartę Odpowiedzialności Kulturalnej Biznesu, w której zapisano najważniejsze korzyści wynikające ze współpracy biznesu ze światem kultury, m.in. wzmacnianie wizerunku marek, zaangażowania pracowników, włączanie twórczości kulturalnej bezpośrednio do biznesu.

# Społeczny biznes
 reklama