Henkel wzmacnia zaangażowanie w promowanie gospodarki o obiegu zamkniętym
Henkel wzmacnia zaangażowanie w promowanie gospodarki o obiegu zamkniętym

Henkel jest jednym z założycieli  “Alliance to End Plastic Waste” (AEPW).

Sojusz docelowo chce zainwestować ponad 1,5 miliarda dolarów w ciągu najbliższych pięciu lat, by pomóc w usuwaniu odpadów z tworzyw sztucznych ze środowiska. Wstępne zobowiązanie członków sojuszu to ponad 1 miliard dolarów.

Będąc globalną firmą z obszaru dóbr konsumenckich i przemysłowych, w Henklu chcemy przyczynić się do likwidacji odpadów z tworzyw sztucznych. Opracowanie zrównoważonych rozwiązań, które pozwolą sprostać temu wyzwaniu, będzie możliwe tylko wtedy, gdy będziemy angażować się i współpracować w ramach całego łańcucha wartości – od dostawców, partnerów handlowych, konsumentów i organizacji po rządy państw

– mówi Hans Van Bylen, prezes zarządu Henkla i prezes niemieckiego stowarzyszenia chemicznego VCI.

Misją globalnego sojuszu jest wspieranie rozwiązań mających na celu eliminację odpadów z tworzyw sztucznych ze środowiska, a szczególnie z oceanów. Dlatego będzie wdrażał zarówno projekty sponsorowane przez członków sojuszu jak i indywidualne, ukierunkowane inwestycje, które umożliwią postęp w czterech kluczowych obszarach:

 • Rozwój infrastruktury zbierania i zarządzania odpadami oraz zwiększania poziomu recyklingu
 • Innowacje mające na celu rozwój i zwiększenie skali użycia nowych technologii, które ułatwiają proces recyklingu i odzyskiwania tworzyw sztucznych w celu ich dalszego przetwarzania
 • Edukacja i zaangażowanie rządów, firm i społeczności, by mobilizować je do działania
 • Usuwanie odpadów z tworzyw sztucznych nagromadzonych w środowisku naturalnym, głównie w rzekach, którymi trafiają do mórz i oceanów.
 • Wzmacnianie wysiłków Henkla na rzecz zrównoważonych opakowań

Do 2025 roku, 100% opakowań Henkla ma być w pełni zdatnych do recyklingu, ponownego użycia lub do kompostowania*. W tym samym czasie 35% opakowań produktów konsumenckich oferowanych na europejskim rynku ma zawierać plastik z recyklingu.

Promując i wspierając wdrażanie zasad gospodarowania w obiegu zamkniętym, Henkel działa wielokierunkowo:

 • Firma angażuje się w szereg międzysektorowych inicjatyw, aby stymulować innowacje w zakresie rozwoju opakowań i znajdować skuteczne rozwiązania, które można wdrożyć na szeroką skalę. Firma jest członkiem New Plastics Economy (NPEC), inicjatywy kierowanej przez fundację Ellen MacArthur Foundation, która zrzesza kluczowych interesariuszy wokół problemu przyszłości tworzyw sztucznych.
 • Opracowując bardziej zrównoważone rozwiązania w zakresie opakowań, Henkel ściśle współpracuje z partnerami wzdłuż całego łańcucha wartości.
 • Oprócz wprowadzania swoich własnych innowacyjnych rozwiązań, Henkel zainwestował ostatnio 5 milionów funtów brytyjskich w fundusz zaangażowania społecznego Circularity Capital, aby dalej promować gospodarkę o obiegu zamkniętym.
 • Henkel wspiera również różne organizacje oraz inicjatywy, które przyczyniają się do postępu w zakresie poprawy infrastruktury recyklingu, umożliwiając realizowanie postulatów gospodarki o obiegu zamkniętym.
 • Od 2017 roku ważnym partnerem strategicznym Henkla jest Plastic Bank. Przedsiębiorstwo społeczne oferuje zarówno rozwiązania problemu zanieczyszczenia środowiska naturalnego związanego z nagromadzeniem się odpadów z tworzyw sztucznych, jak również pomaga sprostać wyzwaniom społecznym, związanym z ubóstwem i brakiem możliwości zatrudnienia. Lokalna społeczność zbiera plastikowe odpady i wymienia je na pieniądze, towary lub usługi. Henkel natomiast z powodzeniem stosuje ten tak zwany “Social Plastic” przy produkcji wybranych opakowań własnych produktów.

Zrównoważony postęp w branży opakowań będzie możliwy tylko wtedy, gdy wszyscy uczestnicy rynku – wzdłuż całego łańcucha wartości opakowań - będą ze sobą współpracować.

Dlatego właśnie Henkel wdraża inicjatywy edukacyjne promujące odpowiedzialną konsumpcję i ograniczanie wykorzystania zasobów wśród swoich klientów i konsumentów, by wraz z nimi stworzyć efektywny system gospodarowania tworzywami sztucznymi w obiegu zamkniętym. Firma postawiła sobie za cel dotarcie z informacjami na temat recyklingu do ponad 1 miliarda konsumentów!

Skoro przeczytałeś ten tekst, to mogą zainteresować Cię również te materiały:

Konsumenci chcą się ograniczać - trend zero-waste coraz mocniej dotyka branżę kosmetyczną

Minimalizm i zero-waste coraz silniejszymi trendami - opinia Zofii Pinchinat-Wituckiej, Creamy

Nielsen: eko trend w kosmetykach szybko dojrzewa

Czy opakowanie ma znaczenie?

# Społeczny biznes
 reklama