Heinz-Glas Działdowo firmą odpowiedzialną klimatycznie

Heinz-Glas Działdowo firmą odpowiedzialną klimatycznie

HEINZ-GLAS Działdowo od kilku lat intensyfkuje działania na rzecz produkcji przyjaznej środowisku. Cele dekarbonizacyjne tej firmy zostały naukowo zweryfikowane i zatwierdzone przez międzynarodową inicjatywę The Science Based Targets (SBTi).

Co to oznacza?

Cele dotyczące redukcji emisji gazów cieplarnianych zostały potwierdzone w oparciu o wiedzę naukową. To dla HGD bardzo ważny krok, ponieważ ustanowione przez hutę cele, zgodnie z oceną SBTi, wpisują się w najbardziej ambitne postanowienia Porozumienia Paryskiego, zakładające  ograniczenie ocieplenia klimatu na poziomie 1,5 stopnia C. w porównaniu z epoką preindustrialną. Działania HGD mają realny wpływ na środowisko, a firma zachęca do wspólnej aktywności również swoich partnerów biznesowych i klientów.

Potwierdzeniem jest otrzymany certyfikat i wpisanie firmy na listę firm, które podejmują konkretne działania proekologiczne: https://sciencebasedtargets.org/companies-taking-action.

# Społeczny biznes
 reklama