Avon: Bieg Kontra Przemoc 2023

Avon: Bieg Kontra Przemoc 2023

Przemoc jest jedną z najczęściej występujących form naruszenia praw człowieka. Dotyka przede wszystkim kobiety – bez względu na wiek, pochodzenie, wykształcenie czy status społeczny.

Jak podaje ONZ, jedna na trzy kobiety na świecie doświadczyła w swoim życiu przemocy, dlatego tak ważne jest przeciwdziałanie temu zjawisku oraz nagłaśnianie problemu. Możliwości niesienia pomocy jest wiele – jedną z nich jest udział w XIV. edycji biegu charytatywnego „Avon Kontra Przemoc – biegnij w Garwolinie”, która odbędzie się 18 czerwca br. w Garwolinie. Celem wydarzenia jest przede wszystkim zebranie środków na pomoc prawną i psychologiczną dla osób doświadczających przemocy.

Przemoc, zwłaszcza wobec kobiet i dziewcząt, wciąż zbiera ogromne żniwo na całym świecie. Z danych ONZ wynika, że tylko w Unii Europejskiej prawie ¼ kobiet powyżej 15. roku życia doświadczyła już przemocy fizycznej lub seksualnej ze strony obecnego lub byłego partnera, a prawie połowa – przemocy psychicznej. W Polsce liczba zgłoszonych przypadków sięga dziesiątków tysięcy. W ubiegłym roku Komenda Główna Policji odnotowała łącznie ponad 51 tysięcy zgłoszonych przypadków przemocy wobec kobiet. O skali problemu świadczą też statystyki Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”. W 2022 roku dyżurujące w nim osoby przeprowadziły ponad 18,6 tysięcy rozmów. Zdecydowaną większość – ponad ¾ dzwoniących stanowiły kobiety. Najwięcej rozmów (41 proc.) przeprowadzono z osobami bezpośrednio doświadczającymi przemocy, a 23 proc. - z jej świadkami.

– Co roku dziesiątki tysięcy kobiet w Polsce doświadczają przemocy. To niezwykle trudny problem społeczny. Jako "Niebieska Linia" niesiemy pomoc potrzebującym, którzy - często w niemych walkach - starają się unieść ten ogromny ciężar. Podmioty świadczące pomoc i wsparcie mogą realizować swoją misję często dzięki zaangażowaniu biznesu. Fabryka Avon już od 13 lat wspiera działalność Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Pomocy w Rodzinie "Niebieska Linia". W ubiegłym roku środki zebrane podczas biegu "Avon kontra przemoc - biegnij w Garwolinie" zostały przeznaczone na zwiększenie komfortu osób korzystających z pomocy specjalistów w siedzibie „Niebieskiej Linii”, między innymi poprzez wyposażenie sal terapeutycznych – mówi Maja Kuźmicz, kierowniczka „Niebieskiej Linii”, działającej przy Instytucie Psychologii Zdrowia.

Najczęściej występującymi formami przemocy wobec kobiet są: przemoc psychiczna, fizyczna, ekonomiczna oraz seksualna. Wśród jej przyczyn można wymienić przede wszystkim problemy emocjonalne, uzależnienia, kryzysy finansowe oraz stereotypowe spojrzenie na role płciowe. W większości przypadków sprawcami są bliskie osoby. Kobiety doświadczające przemocy odczuwają jej skutki w wymiarze fizycznym i emocjonalnym. Dodatkowo, często prowadzi ona również do izolacji społecznej i ekonomicznej, co dodatkowo pogarsza sytuację.

Wspólny bieg, który może zmienić życie

Potrzebującym można pomóc na wiele sposobów. Jednym z nich jest udział w biegu charytatywnym „Avon Kontra Przemoc – biegnij w Garwolinie”. W pakietach startowych znajdują się bransoletki ze znakiem nieskończoności. Dochód z ich sprzedaży fabryka Avon w Garwolinie – główny sponsor wydarzenia – przekaże „Niebieskiej Linii”, działającej przy Instytucie Psychologii Zdrowia, na pomoc prawną i psychologiczną dla osób doświadczających przemocy. Ponadto udział w biegu jest wyrazem solidarności takimi osobami.

Ponieważ misją Avon jest wspieranie kobiet na całym świecie, panie mogą liczyć na niższą opłatę startową. Wydarzenie cieszy się też największą frekwencją kobiet w porównaniu do innych ogólnopolskich biegów.

– Avon od prawie dwóch dekad wspiera kobiety w ramach kampanii Avon Kontra Przemoc. Nagłaśniamy problem, edukujemy, pomagamy. Bardzo cieszymy się, że dołączają do nas nowi partnerzy, którzy chcą wesprzeć osoby doświadczające przemocy i zachęcać innych do udziału w naszym biegu. W sposób szczególny dziękuję naszemu operatorowi logistycznemu GXO, który aktywnie wspiera całe wydarzenie – mówi Jakub Żurowski, dyrektor fabryki Avon w Garwolinie.

# Społeczny biznes
 reklama