Unilever zapowiada radykalne działania w celu zwalczania zmian klimatycznych, a także ochrony i odnowy środowiska naturalnego
Unilever zapowiada radykalne działania w celu zwalczania zmian klimatycznych, a także ochrony i odnowy środowiska naturalnego

Aby przyspieszyć dotychczasową działalność, marki Unilever zainwestują 1 miliard euro w nowy, dedykowany Fundusz Klimatyczno-Przyrodniczy (Climate & Nature Fund).

W ciągu następnych dziesięciu lat budżet ten zostanie wykorzystany do realizacji projektów, których celem jest odtworzenie krajobrazu, ponowne zalesianie, redukcja emisji dwutlenku węgla, ochrona dzikiej przyrody i wód.

Nowe inicjatywy będą rozszerzeniem dotychczasowej działalności marek – m.in. takich projektów, jak: Ben&Jerry's na rzecz zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych z gospodarstw mlecznych, Seventh Generation promujących czystą energię dla wszystkich oraz Knorr wspierających rolników, aby uprawiali żywność w sposób bardziej zrównoważony.

– Podczas gdy świat walczy z niszczycielskimi skutkami pandemii Covid-19 i zmaga się z poważnymi problemami nierówności, nie możemy zapominać, że kryzys klimatyczny wciąż stanowi realne zagrożenie dla nas wszystkich. Zmiany klimatu, degradacja przyrody, zanikanie różnorodności biologicznej, niedobór wody – wszystkie te kwestie są ze sobą powiązane i musimy zająć się nimi równocześnie. Robiąc to nie możemy zapomnieć, że kryzys klimatyczny to nie tylko zagrożenie dla środowiska – ma on również znaczący wpływ na życie i źródło utrzymania wielu ludzi. Dlatego zobowiązujemy się pomóc w walce z tym kryzysem: jako firma, a także poprzez bezpośrednie działania naszych marek – mówi Alan Jope, CEO Unilever.

Walka z kryzysem klimatycznym

Obecne cele, oparte na wiedzy naukowej to: zredukowanie do zera emisji dwutlenku węgla w ramach całej naszej działalności i zmniejszenie o połowę emisji gazów cieplarnianych, związanych z produkcją, w całym łańcuchu wartości do 2030 r. W odpowiedzi na skalę i pilną potrzebę działania w związku z kryzysem klimatycznym, dodatkowo firma zobowiązuje się do osiągnięcia zerowej emisji netto dla wszystkich naszych produktów do 2039 r. – począwszy od pozyskania surowców, których używamy, aż po sprzedaż produktów w sklepie.

Aby osiągnąć ten cel 11 lat przed 2050 rokiem, czyli terminem ustanowionym w Porozumieniu Paryskim, priorytetem dla firmy będzie budowa partnerstwa z dostawcami, którzy wyznaczyli i zadeklarowali własne cele na rzecz walki z kryzysem klimatycznym.

Unilever wierzy, że przejrzystość w zakresie śladu węglowego przyspieszy globalne działania w kierunku zerowej emisji. Ambicją firmy jest informowanie o śladzie węglowym każdego produktu, który sprzedaje. W tym celu przygotowywany jest system, w którym dostawcy będą mogli deklarować na każdej fakturze ślad węglowy dostarczonych towarów i usług.

Dążenie do zerowej emisji musi być wspólnym wysiłkiem, ponieważ sam biznes, bez wsparcia innych podmiotów, nie jest w stanie odpowiednio przyspieszyć zmian. Unilever wzywa wszystkie rządy do ustanowienia ambitnych celów zerowej emisji netto, a także krótkoterminowych celów redukcji emisji, wspieranych poprzez np. ustalanie cen emisji dwutlenku węgla.

Ochrona i rewitalizacja przyrody

Od ponad dziesięciu lat Unilever jest liderem branży w zakresie praktyk zrównoważonego pozyskiwania surowców. 89 proc. surowców leśnych posiada certyfikat pochodzenia ze zrównoważonych źródeł zgodny z uznanymi na całym świecie standardami. Do 2023 r. firma zbuduje łańcuch dostaw, który nie będzie niósł ze sobą ryzyka wylesiania.

Aby to osiągnąć zwiększona jest przejrzystość i identyfikacja, przy wykorzystwaniu rozwijających się technologii cyfrowych – takich jak monitorowanie satelitarne, śledzenie geolokalizacji i blockchain – przyspieszając tym samym włączenie małych przedsiębiorstw i zmieniając nasze podejście do pozyskiwania surowców.

Unilever angażuje się również we współpracę z przemysłem, organizacjami pozarządowymi i rządami, aby chronić zarówno lasy, torfowiska i lasy tropikalne, a także inne ważne obszary cenne środowiskowo i magazynujące węgiel, które są zagrożone przekształceniem pod uprawy rolne, co może mieć katastrofalny wpływ na siedliska przyrodnicze.

W ramach działań wspierających zrównoważone pozyskiwanie surowców Unilever pomaga także w odtwarzaniu środowiska naturalnego: zwiększeniu lokalnej różnorodności biologicznej, przywróceniu zdrowia gleby oraz zachowaniu ochrony i dostępu do wody.

Dlatego wzmocnia współpracę z rolnikami oraz mniejszymi producentami rolnymi aktywnie działającymi na rzecz ochrony i regeneracji środowiska.

Firma wprowadza także pionierski Regenerative Agriculture Code (Kodeks Rolnictwa Regeneracyjnego) dla wszystkich dostawców. Nowe wytyczne będą oparte na istniejącym Kodeksie Rolnictwa Zrównoważonego, który jest powszechnie uznawany za najlepszy w swojej klasie w branży. Będzie on zawierał szczegółowe informacje na temat praktyk rolniczych, pomagających odbudować najważniejsze zasoby. Tak, jak robiliśmy to w przeszłości, udostępniamy Regenerative Agriculture Code (Kodeks Rolnictwa Regeneracyjnego) każdej organizacji, która uzna go za przydatny - mając na celu wprowadzenie zmian na dużą skalę w całej branży.

Zintensyfikowana będzie również bezpośrednie działania na rzecz ochrony wody. Już 40 proc. światowej populacji cierpi z powodu niedoboru wody, a ponad 2,1 miliarda ludzi spożywa wodę, która zagraża ich zdrowiu. [1]

Do 2030 r. firma wdroży programy gospodarki wodnej dla lokalnych społeczności w 100 lokalizacjach. W tym celu wykorzysta doświadczenia z  programu Prabhat realizowanego w Indiach, który obejmuje badania jakości wody i ryzyka związanego z zaopatrzeniem w okolicach fabryk Unilever. Program ten zakłada wspólnotowe podejście do gospodarki wodnej – nie tylko pomaga rolnikom w czasie zbioru plonów, ale także zaspokaja podstawową potrzebę człowieka w zakresie odpowiedniego i łatwego dostępu do wody.

Unilever dołączy także do 2030 Water Resources Group – wielostronnej platformy interesariuszy skupionej wokół Banku Światowego – aby wesprzeć zmiany transformacyjne i budowę trwałego programu zarządzania zasobami wodnymi na kluczowych rynkach, borykających się z problemem niedoboru wody, takich jak Indie, Brazylia, Republika Południowej Afryki, Wietnam i Indonezja.

Aby w jeszcze większym stopniu chronić zasoby wodne i minimalizować wpływ produktów na gospodarkę wodną i ekosystemy wodne, firma zobowiązuje się, że do 2030 r. jej towary będą w pełni biodegradowalne.

Chociaż niektóre ze składników używanych przez nas obecnie nie mają realnych biodegradowalnych alternatyw, firma będzie współpracować z partnerami, aby wprowadzać innowacje, które pomogą osiągnąć tecele.

 – Naszym wspólnym obowiązkiem w walce z kryzysem klimatycznym jest doprowadzenie do całkowitej redukcji emisji gazów cieplarnianych, a nie tylko skupienie się na kompensowaniu tych emisji. Mamy odpowiednią skalę działania i determinację, aby tak się stało, ale to nie wystarczy. Jeśli chcemy mieć w przyszłości zdrową planetę, musimy także dbać o przyrodę: lasy, bioróżnorodność, gleby i ekosystemy wodne. W większej części świata zapobieganie wykluczeniu ekonomicznemu i społecznemu rolników, i drobnych producentów rolnych oraz angażowanie ich w zrównoważoną produkcję rolną stanowi najważniejszy czynnik zmian, które mogą powstrzymać wylesianie, wesprzeć przywracanie lasów i rewitalizację przyrody. Z tego względu musimy wzmocnić ich pozycję i współpracować z nowym pokoleniem rolników i drobnych gospodarstw, aby dokonać znaczącej zmiany w regeneracji przyrody – podkreśla Marc Engel, dyrektor ds. łańcucha dostaw Unilever.

– Planeta znajduje się w kryzysie i musimy podjąć zdecydowane działania w zatrzymaniu szkód, które wyrządzamy. W ubiegłym roku opracowaliśmy plan rozwiązania prawdopodobnie najbardziej widocznego problemu środowiskowego w branży dóbr konsumpcyjnych: opakowań z tworzyw sztucznych. Wyznaczamy sobie nowe, długofalowe cele, które obejmują zmniejszenie o połowę wykorzystania pierwotnego plastiku oraz pomoc w zbieraniu i przetwarzaniu większej liczby opakowań z tworzyw sztucznych niż sprzedaży. Choć niezwykle ważny jest wpływ produktów pod koniec ich cyklu, nadal musimy zwracać uwagę na to co dzieje się, na jego początku, czyli na etapie pozyskiwania surowców, jak również w produkcji oraz transporcie. Zmniejszymy wpływ, jaki nasza działalność wywiera na środowisko i zrobimy wszystko, aby przywrócić planecie zdrowie – podsumowuje Alan Jope, CEO Unilever.

[1] Dane Banku Światowego

# Społeczny biznes
 reklama

OFERTY PRACY

Sprawdź i aplikuj!

Hagi Cosmetics - Główny Technolog Produkcji Kosmetyków Profil - Technolog kosmetyków Resibo - Specjalista ds. sprzedaży eksportowej Abriga - specjalista ds. marketingu – opiekun marek z segmentu beauty Uroda Polska - Technolog Produkcji Equalan Pharma - Product Manager Indigo - Koordynator ds. wdrożeń produktów Nivea - Brand Manger Orientana - Specjalista e-commerce ds. platform międzynarodowych Prouve - Prawnik Drogerie Natura - Category Manager Fragrance Oferta pracy: Sourcing Agent - Warszawa Oferta pracy: Pracownik działu zakupów - Tulea Oferta pracy: Specjalista ds. Zakupów - Laboratorium Kosmetyczne Farmona Oferta pracy: Specjalista ds. Sprzedaży - Bielenda Kosmetyki Naturalne Product Manager - Laboratorium Kosmetyczne Dr Irena Eris Brand Manager - Mollon Cosmetics Brand Marketing Manager - Luba Przedstawiciel Kosmetyczny - EMPIRE Pharma Oferta pracy: Biotechnolog/Technolog Produkcji Kosmetyków Oferta pracy: Kontigo - Analityk w Dziale Marketingu Oferta pracy: Indigo - Młodszy Specjalista ds. Sprzedaży Oferta pracy: Aroma Trend: Export Manager Socopol: Laborant (mikrobiolog) Pharmacy Laboratoris - Asystent ds. Dokumentacji w dziale Badań i Rozwoju Category Manager - dermokosmetyki Oferta pracy: Arkana - Wdrożeniowiec Laboratorium Kosmetyczne AVA - Technolog produktów kosmetycznych - kosmetyka biała Cetes Cosmetics - Technik Mikrobiolog Cosmo Group - Beauty Consultant Oferta pracy: Niezależny Manager Sprzedaży Oferta pracy: Dax Cosmetics/Brand Manager