ONZ nagradza LOreal za zrównoważony rozwój i etykę w biznesie
ONZ nagradza L'Oreal za zrównoważony rozwój i etykę w biznesie

Grupa L'Oréal znalazła się w gronie Global Compact Lead. Zrzesza ono najbardziej zaangażowane firmy, które działają na rzecz społecznej odpowiedzialności biznesu i wspierania zrównoważonego rozwoju.

Wyróżnienie to stanowi wyraz uznania dla firmy L’Oréal, która od wielu lat konsekwentnie angażuje się w realizację 10 zasad odpowiedzialnego biznesu United Nations Global Compact.

Jednocześnie Organizacja UN Global Compact uhonorowała Emmanuela Lulina (red. zdjęcie na górze), starszego wiceprezesa i dyrektora ds. etyki Grupy L’Oréal, tytułem Pioniera SDG na rzecz promocji etyki w biznesie. Po raz pierwszy tytuł ten został przyznany osobie na stanowisku dyrektora ds. etyki.

Obydwa wyróżnienia zostały ogłoszone podczas zgromadzenia liderów UN Global Compact na szczycie, który miał miejsce w siedzibie Organizacji Narodów Zjednoczonych w Nowym Jorku.

„Firmy Lead cechuje najwyższy poziom zaangażowania w działalność na rzecz UN Global Compact. Jeśli chcemy osiągnąć cele zrównoważonego rozwoju (SDG) i zmienić świat na lepszy, potrzebne są odważne działania ze strony środowiska odpowiedzialnego biznesu. W tym celu firmy, duże czy małe – jak te wyróżnione podczas dzisiejszej uroczystości, muszą nieustannie dążyć do poprawy swoich wyników, niezależnie od tego, na jakim etapie znajdują się obecnie na drodze do zrównoważonego rozwoju”

– powiedziała Lise Kingo, dyrektor generalna UN Global Compact.

Inicjatywa United Global Compact skierowana jest do przedstawicieli świata biznesu na całym świecie, po to, by popierali, wdrażali i stosowali we wszystkich sferach swojej działalności dziesięć fundamentalnych zasad z zakresu praw człowieka, standardów pracy i środowiska naturalnego oraz przeciwdziałania korupcji.

„Otrzymane wyróżnienie to także zasługa konsekwentnie realizowanych zobowiązań Grupy w zakresie zrównoważonego rozwoju i etyki na poziomie poszczególnych regionów i krajów. Jako członek Rady Programowej Global Compact Network Poland wspieramy inicjatywy fundacji. W naszej fabryce L’Oréal Warsaw Plant zredukowaliśmy w ciągu kilkunastu ostatnich lat zużycie wody o 43 procent, zwiększając jednocześnie produkcję o 250 procent. Naszą ambicją jest, aby stała się ona w przyszłości „suchą fabryką”. Już w marcu przyszłego roku planujemy uruchomienie stacji recyklingu wody, co pomoże nam zwiększyć odzysk wody do poziomu 63% do 2020 roku, docelowo planując uzyskanie poziomu 75 proc”

tak skomentowała wyróżnienie Wioletta Rosołowska, prezes L’Oréal Polska i Kraje Bałtyckie.
 

Każdego roku, UN Global Compact przyznaje honorowy tytuł Pioniera Celów Zrównoważonego Rozwoju (SDGs) wybranym liderom środowiska biznesu z całego świata, którzy w szczególny sposób angażują się zarówno na rzecz implementacji zrównoważonych celów w swojej korporacji, jak i ich promocji w otoczeniu zewnętrznym.

L’Oréal konsekwentnie realizuje zobowiązania dotyczące zrównoważonego rozwoju i etyki w ramach własnego programu „Dzielenie się pięknem ze wszystkimi” (Sharing Beauty With All). Filozofia działania L’Oréal opiera się na mocnych fundamentach etycznych oraz wartościach takich, jak uczciwość, szacunek, odwaga i przejrzystość, które wyznaczają kierunek rozwoju organizacji i przyczyniają się do budowania jej reputacji. Zasady te są podstawą polityki Grupy w zakresie zgodności ze standardami, odpowiedzialnych innowacji, zarządzania środowiskiem, społecznej odpowiedzialności i filantropii.

Ambicją L’Oréal jest stanowienie przykładu dla innych międzynarodowych przedsiębiorstw oraz włączenie etyki na stałe do praktyk biznesowych.

# Społeczny biznes
reklama