Koncern kosmetyczny na rzecz różnorodności i przeciwko wykluczaniu
Koncern kosmetyczny na rzecz różnorodności i przeciwko wykluczaniu

Po raz trzeci z rzędu Grupa L’Oréal została wyróżniona jako jedna z najbardziej różnorodnych i działających na rzecz wykluczenia organizacji według wskaźnika Diversity & Inclusion Index (D&I) opublikowanego przez Thomson Reuters, zdobywając 8. pozycję wśród ponad 7000 ocenianych firm z całego świata.

L’Oréal zajął miejsce ex aequo z firmą Natura, obok takich czołowych graczy, jak Accenture czy Novartis. Wszystkie firmy poddane było ocenie w oparciu o szereg kryteriów w czterech kategoriach.

Ranking Diversity & Inclusion Thomson Reuters ocenia 24 elementy w podziale na cztery kluczowe kategorie: różnorodność, przeciwdziałanie wykluczeniu, rozwój pracowników oraz kontrowersja wiadomości. Globalny ranking uwzględnia wyłącznie te firmy, których wyniki odnotowane są we wszystkich czterech obszarach i otrzymują całkowity rezultat będący średnią poszczególnych z nich.

„L’Oréal od wielu lat konsekwentnie angażuje się w realizację zobowiązań podjętych w ramach promowania różnorodności i walki z wykluczeniem. To wyróżnienie jest wyrazem uznania i zarazem stanowi motywację do dalszych prac w tym kierunku. Jesteśmy głęboko przekonani, że różnorodność jest istotnym czynnikiem napędzającym rozwój organizacji oraz wyjątkowym źródłem innowacji.

– powiedział Jean-Claude Le Grand, wiceprezes ds. zarządzania zasobami ludzkimi.

Wskaźnik Thomson Reuters Index ocenia firmy pod względem zróżnicowania płci i różnorodności kulturowej na poziomie kadry menedżerskiej i zarządzającej, jak i pod kątem procesów i celów związanych z różnorodnością. Jako wieloletni, globalny lider w dziedzinie równości płci, L’Oréal promuje parytet oraz równe traktowanie w wynagrodzeniach we wszystkich strukturach firmy.

Grupa L’Oréal wspiera przeciwdziałanie wykluczeniu społecznego dbając o zapewnienie przyjaznej atmosfery pracy dla osób niepełnosprawnych poprzez udostępnianie ofert pracy, aktywne pozyskiwanie kandydatów, rekrutację, programy szkoleniowe, a także zwiększając świadomość pracowników.  W celu dalszej promocji zintegrowanego środowiska pracy oraz zapewnienia rozwoju swoim pracownikom, L’Oréal analizuje sposób, w jaki menadżerowie firmy promują różnorodność i walczą z wykluczeniem w swoich zespołach.

Umożliwienie dostępu do pracy grupom społecznym będącym w najtrudniejszej sytuacji życiowej, od zawsze było dla L’Oréal priorytetem. Dlatego firma zobowiązała się zapewnić pracę ponad 100 tysiącom osób z takich społeczności. W Polsce to zobowiązanie dotyczy 500 osób (do 2020 roku) i jest realizowane przez 2 spółki: L’Oréal Polska oraz fabrykę L’Oréal Warsaw Plant. Jesteśmy otwarci i gotowi na zatrudnianie osób niepełnosprawnych i aktywnie szukamy takich kandydatów. Od nowego roku przenosimy się do nowej siedziby, która będzie w pełni przygotowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami ruchowymi

– powiedział Paweł Konieczny, dyrektor personalny w Polsce i Krajach Bałtyckich, L’Oréal Polska.

Proaktywne podejście do różnorodności jest częścią polityki firmy dotyczącej Praw Człowieka, której zasady zostały opublikowane w 2017.

Wskaźnik Thomson Reuters Index to jedyny swego rodzaju ranking różnorodności i włączania, który w przejrzysty i obiektywny sposób ocenia działalność firm w tych obszarach

# Społeczny biznes
reklama