Coty ogłasza zaktualizowany program zrównoważonego rozwoju pod hasłem - „Beauty That Lasts
Coty ogłasza zaktualizowany program zrównoważonego rozwoju pod hasłem - „Beauty That Lasts"

Firma Coty Inc. przedstawiła zaktualizowaną wersję swojego programu zrównoważonego rozwoju pod hasłem „Beauty That Lasts" („Piękno, które trwa), którego cele koncentrują się wokół trzech obszarów: „Piękno naszych Ludzi", „Piękno naszych Produktów" oraz „Piękno naszej Planety".

„Beauty That Lasts” to platforma dotycząca zrównoważonego rozwoju, która stanowi integralną część  szerszego planu przekształcenia działalności Coty, którego celem jest rozwijanie firmy przy jednoczesnym wywieraniu pozytywnego wpływu na zmiany społeczne, etyczne i środowiskowe w branży. Ta deklaracja podkreśla niezmienne wsparcie Coty dla dziesięciu zasad w ramach ogłoszonego przed pięciu laty przez ONZ programu Global Compact.

– Chcemy mieć pewność, że nasz biznes jest gotowy, aby rywalizować w dzisiejszej rzeczywistości, która coraz bardziej oparta jest o model gospodarki o obiegu zamkniętym, a także, że będzie mógł czerpać ze społeczeństwa w coraz większej mierze opartego na integracji – powiedział Pierre Laubies, prezes Coty (CEO). – Obserwujemy olbrzymie zainteresowanie i aktywność w tych obszarach zarówno ze strony naszych pracowników jak i ze strony naszych partnerów, kontrahentów i konsumentów. Mamy nadzieję, że jasno określając nasze cele w zakresie zrównoważonego rozwoju, staniemy się inspiracją dla nowych działań, a ich realizacja pozwoli nam, wraz z innymi graczami w naszej branży, mieć znaczący wpływ na zmiany w ramach całej branży.

Program zrównoważonego rozwoju „Beauty That Lasts": cele

Piękno naszych PRODUKTÓW

Celem Coty jest dążenie do zwiększenia innowacyjności produktów, które będzie zgodne z zasadami zrównoważonego rozwoju. W tym roku firma wprowadziła nowy wskaźnik zrównoważonego rozwoju dla naszych produktów, dzięki czemu jest w stanie podejmować lepsze decyzje przy kreowaniu nowych produktów dla poszczególnych marek. Zweryfikowano nowe podejście w ramach projektów pilotażowych, takich jak n.p. weDo Professional – ekoetycznej linii produktów do pielęgnacji włosów, a także CK Everyone – nowego, czystego i ekologicznego zapachu unisex.  

Pozyskiwanie w zrównoważony sposób surowców do naszych produktów pozostaje dla firmy kwestią priorytetową. Na przykład, dążenie do większej przejrzystości dotyczącej dostaw miki z Indii jest kolejnym krokiem ku osiągnięciu poziomu 100% surowców pochodzących ze zrównoważonych źródeł. Jako jeden z członków-założycieli organizacji Responsible Mica Initiative, Coty podejmuje starania, aby zapewnić pełną jawność źródeł eksportowanej miki na poziomie poszczególnych kopalni i miejsc obróbki tego surowca.

CELE

 • Poczynając od roku 2020: włączenie kryteriów zrównoważonego rozwoju na etapie projektowania WSZYSTKICH NOWYCH PRODUKTÓW oraz regularne informowanie o postępach w ramach procesu Zarządzania Surowcami.
 • Do roku 2022: poprawa procesów pozyskiwania surowców ze ZRÓWNOWAŻONYCH ŹRÓDEŁ oraz większa PRZEJRZYSTOŚĆ łańcucha dostaw
  - dążenie do zakupu 100% dostaw OLEJU PALMOWEGO z certyfikatem Mass Balance do naszych zakładów produkcyjnych
   - 100% dostaw MIKI z Indii pochodzących ze zrównoważonych źródeł

 • Do roku 2025: 100% opakowań dla nowych produktów będzie zawierało materiały pochodzące z ODZYSKU lub będzie nadawało się do ODZYSKU bądź PONOWNEGO UŻYCIA lub BIODEGRADACJI

Piękno naszej PLANETY

Celem Coty jest przyczynianie się do ochrony i zachowania zasobów naturalnych, aby osiągnąć zdrowsze, czystsze i bezpieczniejsze środowisko naturalne. W porównaniu do 2017 roku w Coty zmniejszono o 21% całkowitą emisję z obiektów biurowych, fabrycznych i dystrybucyjnych, zaś sumaryczne zużycie energii przez nasze obiekty spadło o 19%. 

CELE: Do roku 2030

 • OBNIŻENIE o 30% BEZWZGLĘDNEJ WARTOŚCI EMISJI CO2 w całym łańcuchu wartości*
 • Dalsze OGRANICZANIE ZUŻYCIA ENERGII* o 25% i całkowite przejście na ENERGIĘ ODNAWIALNĄ
 • Dalsze poprawianie wyników w zakresie zmniejszaniu ilości odpadów, ponownym wykorzystaniu materiałów lub odzyskiwaniu surowców
 • ZERO ODPADÓW kierowanych na wysypiska oraz ODZYSKIWANIE 80% ODPADÓW generowanych

*dane porównawcze z 2017 r.

Piękno naszych LUDZI

Coty zobowiązuje się zagwarantować swoim pracownikom środowisko pracy oparte o  różnorodność, integrację i poczucie przynależności. Poczynając od roku 2017 firma kontynuuje współpracę z międzynarodową organizacją społeczną Global Citizen, aby wspólnie przeciwdziałać uprzedzeniom i dyskryminacji. Do 31 grudnia 2019 r. podjęto ponad 200 000 inicjatyw wspierających kampanie sponsorowane przez Coty.

CELE: Do roku 2025

 • Akceleracja w zakresie SZKOLEŃ NA TEMAT SPOŁECZEŃSTWA OPARTEGO NA INTEGRACJI oraz maksymalne zwiększenie RÓŻNORODNOŚCI
 • Przestrzeganie zasad równowagi płci na stanowiskach kierowników i liderów*
 • Zwiększenie skali pomiaru oraz zmniejszenie NIERÓWNOŚCI PŁACOWYCH KOBIET I MĘŻCZYZN **
 • Dalsze wspieranie inicjatywy CHARTER FOR CHANGE 
 • Coroczne szkolenie 95% partnerów w zakresie zasad zachowania ZGODNOŚCI
 • Uruchomienie 500 000 inicjatyw GLOBAL CITIZEN w ramach kampanii sponsorowanych przez Coty

* Poziom 1-5

** 5 największych rynków

Program „Beauty That Lasts" stanowi integralną część szerszego planu przekształcenia działalności Coty, którego celem jest zbudowanie lepszej firmy, przy jednoczesnym odgrywaniu pozytywnej roli w procesie kształtowania bardziej zrównoważonego i sprawiedliwego świata.  Firma planuje informować o postępach w ramach ww. zobowiązań w corocznych raportach, które można znaleźć pod linkiem: Raportu UNGC.

Coty Inc.
Coty jest jedną z największych na świecie firm z branży kosmetycznej, która skupia kultowe marki produktów w kategorii zapachów, kosmetyków kolorowych, farb i produktów do pielęgnacji włosów oraz produktów body care. Coty jest globalnym liderem w sektorze perfum, drugą najważniejszą firmą w sektorze profesjonalnych produktów do koloryzacji i pielęgnacji włosów, a także trzecią na rynku kosmetyków kolorowych. Produkty Coty są sprzedawane w ponad 150 krajach całego świata. Firma Coty wraz ze swoimi markami jest zaangażowana w szereg działań społecznych, a także stara się minimalizować swój wpływ na środowisko naturalne.
# Społeczny biznes
 reklama